Unikátní národopisná kamna procházejí náročným restaurováním. Lidé je uvidí v muzeu

V únoru tohoto roku bylo dokončeno na Chebském hradě rozebírání unikátních národopisných kamen W. Russe ze sbírky Muzea Cheb. Ta byla odvezena na restaurování do restaurátorské dílny Sylvy Antony Čekalové, kde byly zahájeny restaurátorské práce. Vzhledem k náročnosti procesu restaurování a omezeními v souvislosti s epidemií koronaviru došlo k posunutí původního termínu jejich vrácení a následné stavby v Muzeu Cheb, které se měly uskutečnit v podzimních měsících na jaro příštího roku.

Foto: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Jaký je aktuální stav restaurátorských prací? Odsolování, v jehož rámci jsou jednotlivé kachle v maximální míře za pomoci zábalů z destilované vody a buničiny zbaveny solí proniklými do keramiky z vnitřních vyzdívek, je v současné době v konečné etapě. Zároveň probíhá odstraňování krust a výkvětů na keramice a pokračuje čištění cementu ze spár. Spárování drží dle vyjádření restaurátorů velice pevně a někde ho zatím nechávají jen opracované mikrobruskou. Spojení glazury se spárovací hmotou je místy pevnější než spojení glazury se střepy. Pokračují také zkoušky glazur a bylo zahájeno lepení a zajišťování rozlomených a naprasklých kachlů.

Foto: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

O dalším postupu restaurátorských prací, na něž poskytl finance Karlovarský kraj, bude muzeum dále informovat a návštěvníci se mohou těšit na závěrečnou etapu, tedy postavení kamen v expozici Muzea Cheb.

Foto: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje