Informace k dobrovolnému testování občanů Karlovarského kraje antigenními testy

Informace k dobrovolnému testování občanů Karlovarského kraje antigenními testy.

Povinná rezervace termínu: Konkrétní čas odběru určuje pracovník call centra podle aktuální vytíženosti odběrového místa. O provedení POC antigenního testu lze požádat maximálně 1x za 5 dní.
Vyšetření se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid a od prvního pozitivního PCR testu
neuplynulo více než 90 dnů nebo u osob, u kterých byl v posledních 5 dnech proveden POC nebo PCR test s negativním výsledkem.

Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru není umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu!

Základní informace o odběrových místech pro antigenní testování

Karlovy Vary
Adresa odběrového místa: Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 1190/19, Karlovy Vary
vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – neděle
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)
Adresa odběrového místa: Lab In Karlovy Vary, Bezručova 1098/10, Karlovy Vary
Dětská poliklinika Karlovy Vary
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek

Sokolov
Adresa odběrového místa: Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov
provozuje Nemocnice Sokolov
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Cheb
Adresa odběrového místa: Karlovarská krajská nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204, Cheb
(před pavilonem A)Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)
Adresa odběrového: místa Dia-gon Cheb, Májová 582/19, Cheb Poliklinika Flora
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech úterý, čtvrtek

Mariánské Lázně
Adresa odběrového místa: Lab In Mariánské Lázně, Komenského 515/6, Mariánské Lázně
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek


Adresa odběrového místa: Lab In Aš Nemocniční 52, Aš areál LDN
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek
Adresa odběrového místa: Dia-gon Aš, Palackého 1615, Aš Dětská poliklinika Aš
Vyšetření POC antigenními testy se provádí v pátek

Rezervace termínu: Krajské call centrum 950 380 380
Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle
ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.
Provozní doba v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

Pravidla provedení odběru
Pokyny k rezervaci termínu odběru:
1. Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra
950 380 380
Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím krajského call centra není
nikomu umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu
2. Pro urychlení průběhu vyšetření na odběrovém místě si s sebou přineste čitelně vyplněný Formulář
pro provedení odběru, který naleznete níže
Pokyny k provedení odběru na odběrovém místě:
3. Dostavte se na odběrové místo v čas, na který máte potvrzenou rezervaci
4. Připravte si vyplněný Formulář pro provedení odběru
5. Na místě odběru postupujte dle pokynů personálu odběrového místa
6. Před odběrem předložte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a čitelně vyplněný Formulář
pro provedení odběru
7. Po provedení antigenního testu vyčkejte 20 – 30 minut na výsledek testu dle pokynů personálu
odběrového místa
8. V případě negativního výsledku antigenního testu obdržíte Potvrzení o absolvování POC testu
9. V případě pozitivního výsledku antigenního testu:
– Vám bude na místě proveden konformační PCR test, výsledek se dozvíte cca do 48 hodin a do té
doby Vám budou nařízena karanténní opatření (pokud nemáte příznaky onemocnění Covid-19)
– Vám budou nařízena izolační opatření na dobu minimálně 10 dní (pokud máte příznaky onemocnění
Covid-19)

Dodržujte, prosím, pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí