K vánočnímu času patří i vůně františků

Nejen v Krušnohoří, které je kolébkou výroby františků (něm. „Räucherkerzen“), je již více než 300 let adventní doba a oslava Vánoc neodmyslitelně spjata s vůní kadidla.

Vonný kužel vyrobený z namletého dřevěného uhlí a pryskyřice získal svůj český název podle mnicha františka z Assisi. Kadidlo bylo jedním z darů, které přinesli tři králové právě narozenému Ježíškovi. Vůně kadidla může člověku pomoci povznést se od pozemského lopocení k rozjímání nad smyslem bytí, aniž by ztratil kontakt s realitou všedního dne. Vykuřování příbytků však sloužilo také jako rituální očista na přelomu starého a nového roku.

Zdroj: MMFL