Česko-bavorská výstava betlémů je přístupná také online

V centru bavorského města Schwandorf koná rozsáhlá výstava betlémů s vystavovateli z České republiky a Bavorska. V bývalém hostinci „Zur Post“ (U Pošty) jsou od 9. prosince se vystaveny historické a tematické betlémy ze Schwandorfu, Straubingu, Wunsiedelu, Chebu, Domažlic a Jindřichova Hradce. Díky pandemii koronaviru je výstava přístupná online, prostřednictvím filmové prohlídky v německém jazyce s českými titulky. Jedinečné exponáty tak lze obdivovat i z pohodlí svého domova, bez nutnosti cestovat. Filmová prohlídka je ke zhlédnutí na stránkách Centra Bavaria Bohemia www.bbkult.net.

Betlém Muzeum Domažlice – foto: Christine Pöllmann

Česko-bavorská cesta začáná „Svatbou v Káně“, oblíbeným vyobrazením mezi betlémáři. Jako zástupci Horní Falce a již po desetiletí v tuzemsku i zahraničí vystavující betlémáři poskytli manželé Raimund a Christine Pöllmannovi ze Schwandorfu betlém zmiňovaný poprvé v roce 1740/1741.

Scény plné symbolů ve vyobrazení „Pět Epifanií jako barokní divadlo světa“ od Guida a Theresy Scharrerových ze Straubingu/Dolní Bavorsko zvou diváky k zamyšlení se nad danými obrazy a připouští velké množství různých interpretací.

Vyobrazení z historických exponátů z Muzea pohoří Smrčiny ve Wunsiedelu spadají tematicky do oblasti Orientu a obohacují česko-bavorskou výstavu betlémů o jejich exotickou scenérii.

O nic méně působivě umožňují výstavní exponáty z Muzea Jindřichohradecka v jižních Čechách hluboce nahlédnout do rozmanitosti českého umění tvorby betlémů. Muzeum je oblíbeným výletním cílem, jelikož je zde možné obdivovat největší mechanický lidový betlém na světě, a tím i umění tradičního betlémářství v Jihočeském kraji.

Nedaleko hranice s Horní Falcí Muzeum Chodska v Domažlicích pravidelně vystavuje betlémy z Plzeňského kraje a letos dalo několik málo exponátů k dispozici pro potřeby výstavy ve Schwandorfu. Začali jsme s Horní Falcí, tak s Horní Falcí také skončíme: Thomas Huber, nadaný mladý betlémář, který je zodpovědný za výroční výstavu v Abenbergu, zakončuje prohlídku svým „Zvěstováním pastýřům“.

Virtuální prohlídka zde

Výstavní exponáty jsou k vidění až do 17. ledna 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí, bude je možné navštívit v prostorách bývalého hostince „Zur Post“ (U Pošty) na náměstí ve Schwandorfu. Filmová prohlídka je přístupná jak na domovské stránce města Schwandorf, tak i na webu Centra Bavaria Bohemia a bude ilustračně doprovázena příspěvky na facebookové stránce Kulturního města Čechy-Bavorsko.

Autor betlému Jiří Drhovský – foto: Christine Pöllmann

Česko-bavorská výstava betlémů se koná v rámci projektu Kulturní město Čechy-Bavorsko. Cílem projektu „Kulturní město Čechy-Bavorsko“, podporovaného Bavorským státním ministerstvem financí a pro vlast a dále okresem a městem Schwandorf, je dostat rozmanitý kulturní život sousedních regionů na scénu jednoho města, Schwandorfu 2020-2021. S takto vytyčeným cílem se zodpovědným osobám z Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, které bylo pověřeno realizací projektu, podařilo přivézt do Schwandorfu výstavní exponáty ze všech zúčastněných regionů.

Odkaz:

Další informace k výstavě betlémů naleznete na https://www.bbkult.net/cz/projekty/kulturni-mesto-cechy-bavorsko/vystava-betlemu/