Nenechte si ujít prohlídku muzea ve Skalné. Průvodci budou pracovníci Geofyzikálního ústavu Akademie věd

V letošní letní sezóně se v Česku obecně očekává zvýšený zájem o tuzemské turistické cíle, vzhledem k dopadům pandemie Covid-19 na možnosti rekreace v zahraničí. Pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR se proto rozhodli vyjít vstříc zájemcům o poznání nitra Země, otevřít dveře návštěvnických center a zorganizovat mimořádné prohlídky a exkurze nejen o víkendech, ale i ve všední dny. Nejbližší komentovaná prohlídka je naplánována na středu 29. července v době od 10 do 15 hodin.

Město Skalná nedaleko Chebu v Karlovarském kraji leží v centru oblasti, kde dochází k zemětřesným rojům. Geofyzikální ústav AV ČR zde proto zřídil geofyzikální expozici, která vysvětluje nejnovější poznatky o zemětřeseních v západních Čechách, způsoby měření zemětřesení a teorii deskové tektoniky. Součástí prohlídky je i návštěva středověké štoly pod hradem Vildštejn, kde je umístěna seismická stanice. Geofyzikálním muzeem a historickou štolou vás provedou naši odborní pracovníci. O prázdninách bude otevřeno každou druhou středu v měsíci, data jsou uvedena níže nebo na webu v Kalendáři akcí.  Mimo tyto pevně stanovené dny si lze domluvit prohlídku s místním průvodcem. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

V Kašperských Horách je v sezóně každou první sobotu v měsíci pro návštěvníky otevřeno Muzeum seismometrie a štola Kristýna, ve které je umístěna seismická stanice. Otevírací doba je nyní rozšířena a o letošních prázdninách bude toto návštěvnické centrum otevřeno několikrát do měsíce. Historickou štolou a muzeem budou provázet naši odborní pracovníci, kteří zájemcům podají výklad o tom, jakým způsobem se měří zemětřesení, co zemětřesení způsobuje, jakým způsobem se zemětřesení projevují v naší republice a ukáží jim historické přístroje, které se ke sledování otřesů země používaly v minulosti.

Geofyzikální expozice a seismická stanice Skalná

29.7.2020            10:00 – 15:00

12.8.2020            10:00 – 15:00

26.8.2020            10:00 – 15:00