Meteorologové vydali výstrahu, která bude v platnosti od úterý

Meteorologové vydali novou výstrahu. Vzhledem k očekávanému teplému počasí s minimem srážek hrozí nebezpečí vzniku požárů. Varování je v platnosti od úterý 28. července 8 hodin.

Ilustrační foto

Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.