Přežívá suchá léta rdest rdesnolistý? To se dozvědí účastníci exkurze

Přírodovědná Exkurze povede účastníky na rybníky a potůčky v povodí Rokytnice na česko-bavorsko-saském pomezí, což je jediné místo v České republice, kde roste západoevropský druh vodní rostliny – rdestu rdesnolistého. Procházka se uskuteční v pátek 17. července Sraz je ve Studánce na zastávce v 14.35 hodin. Průvodcem bude Jiří Brabec z chebského muzea.

 Přítomní se budou také věnovat i další květeně v okolí toků a nádrží. Pozor, je možné, že se půjde po hraničním toku se SRN. Je lépe mít s sebou buď platný občanský průkaz, nebo platný pas. 

Místo: Sraz v 14:35 na bus zastávce Studánka, závod (50°16’43″N, 12°10’24″E) u Nového rybníka ve Studánce. Po srazu účastníků počítáme s přesunem auty na nejvhodnější výchozí místo pěší exkurze, dle aktuálního stavu vody v povodí Rokytnice.

Doprava tam: bus Cheb (13:25) – Aš, Lidový dům (14:16) – Studánka, závod (14:32).

Doprava zpět: vlak Studánka (17:20) – Aš (17:44), vlak Aš (17:47) – Cheb (18:19) nebo pravděpodobněji bus Studánka, závod (18:59) – Aš, Lidový dům (19:17) – Aš, železniční stanice (19:20), vlak Aš (19:47) – Cheb (20:19).

Trasa: Po jednom z toků v povodí Rokytnice, tj. Rokytnice, Lesní potok nebo Bystřina, popř. též kolem Nového rybníka u Studánky. Pěší část exkurze cca 4–5 kilometrů vesměs volným, špatně průchozím terénem.

Vhodné jsou terénní boty nebo holínky.

Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980