Počet alergiků mírně stoupá

V České republice trpí nějakou formou alergie přes dva miliony lidí. Spousta lidí ani pořádně neví, na co jsou alergičtí, a může jim to dost znepříjemňovat život. VZP si v rámci připomenutí Světového dne alergií, který připadá na 8. července, vypracovala analýzu pěti vybraných diagnóz alergie. Ta ukazuje, že od roku 2017 počet alergiků mezi klienty VZP mírně stoupá.

Foto: Ilustrační

Níže uvedená tabulka ukazuje 5 hlavních diagnóz alergií a vývoj počtu nemocných klientů VZP a náklady na jejich léčbu za poslední 3 roky. Nejběžnější je alergická rýma, která v loňském roce trápila 54 466 klientů a VZP na jejich léčbu vynaložila téměř 115 mil. Kč. Nejčastějším spouštěčem alergické rýmy jsou pylová zrna, dále roztoči obsažení v domácím prachu, plísňové spory nebo domácí zvířata, především jejich chlupy, sliny a kůže. Nejméně lidí pak vloni postihla alergická purpura.

Tabulka vybraných diagnóz alergie

Vybrané diagnózy Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Počet pojištěnců* Náklady v Kč Počet pojištěnců* Náklady v Kč Počet pojištěnců* Náklady v Kč
Alergická purpura 67 67 425 60 62 540 53 45 192
Alergická rýma 51 570 108 125 467 52 502 113 241 729 54 466 114 582 081
Astma převážně alergické 18 919 43 216 747 18 465 42 245 631 18 168 39 071 150
Alergická kontaktní dermatitida 1 823 2 675 865 1 849 2 779 254 1 883 2 908 287
Alergická kopřivka 2 932 8 574 730 2 949 9 284 244 2 942 8 335 862
Celkem 73 673 162 660 234 74 198 167 613 398 75 869 164 942 572

*Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu alergiků – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože se u nich projevilo více alergií

V následující tabulce jsou rozdělené diagnózy alergií a náklady na jejich léčbu za loňský rok dle pohlaví.

Tabulka vybraných diagnóz alergií dle pohlaví

Vybrané diagnózy Počet pojištěnců* Náklady v Kč
Muži Ženy Muži Ženy
Alergická purpura 25 28 14 195 30 996
Alergická rýma 25 010 29 456 50 724 205 63 857 876
Astma převážně alergické 8 527 9 641 16 942 465 22 128 685
Alergická kontaktní dermatitida 522 1 361 772 069 2 136 218
Alergická kopřivka 990 1 952 2 801 867 5 533 995
Celkem 34 385* 41 484* 71 254 801 93 687 771

*Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu alergiků – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože se u nich projevilo více alergií

Alergie je nepřiměřená reakce našeho imunitního systému na různé vnější faktory, tzv. alergeny či spouštěče. Tyto látky, které zdravému jedinci neškodí, způsobují u alergiků obrannou reakci. Mezi nejobvyklejší alergeny patří roztoči, pyly, plísně, léky, konzervační látky, potraviny a potravinové přísady, hmyzí jed apod.

Projevy alergií mohou být různé. Alergie může mít u někoho mírný průběh, jiného může naopak ohrožovat na životě. Nejzávažnější komplikací je anafylaktický šok, který se může projevit např. po bodnutí včelou. Nediagnostikovaná alergie může vést k chronickým stavům s trvalými následky, jako je např. astma, ztráta chuti nebo čichu. Ať jsou příčiny jakékoliv, je jisté, že alergie a nesnášenlivost neboli intolerance jsou dnes součástí života a mají velký vliv na jeho kvalitu. Paralelně s narůstajícím počtem alergiků (a známých alergenů) stoupá i počet léků, které alergikům v jejich boji pomáhají.

Při léčbě alergie je nejprve nutné alergen identifikovat a eliminovat. Léky podávané při alergiích můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou preventivní (protizánětlivé) léky. Ty při pravidelném a dlouhodobém užívání výrazně oslabují klinické projevy alergie či dokonce zabraňují jejich vzniku. Druhou skupinou jsou tzv. léky úlevové, které jsou určeny k odstranění akutních alergických potíží, jako jsou astmatický záchvat či akutní projevy alergické rýmy.