Františkovy Lázně podpoří své podnikatele

Na zastupitelstvu Františkových Lázních se jednalo o dalším pomoci místním podnikatelům.  Ve středu 27. května rozhodli o další pomoci, která by jim měla usnadnit návrat k normálnímu fungování.

Již na počátku května byl podnikatelům odpuštěn tříměsíční nájem v městských nebytových prostorech. Zastupitelstvo města schválilo nad rámec této slevy z rozhodnutí starosty, další pomoc. Například letos nebudou podnikatelé Františkových Lázní platit za předzahrádky a úlevu jim přinese i sleva ve výši 40% z ročního nájmu za parkování, které si ubytovatelé rezervují pro své hosty. „Poděkování patří všem zastupitelům za shodu v této podpoře. Věřím, že se i díky těmto krokům brzo naše město probudí z coronavirového spánku,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Individuálně také na městě přistupují k občanům, kteří se dostali do tíživé situace. V souvislosti z rozvolňováním bezpečnostních opatření ukončilo město dovoz nákupů pro seniory a osoby se sníženou imunitou, samoživitelkám i lidem v karanténě. Služba v podobě vaření obědů ve školní jídelně však stále pokračuje. Objednávat si je mohou nadále nejen senioři. Rozvoz jídla je řešen již jen v režimu sociální služby.