Na opravy památek v regionu opět půjdou dotace od Karlovarského kraje

I v letošním roce Karlovarský kraj poskytne dotace na obnovu a kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Ani přes nelehkou situaci způsobenou pandemií COVID-19 nebude kraj původně vyčleněnou částku krátit. Žadatelé získají celkem 12 milionů korun. Část příspěvků už schválila Rada kraje, dalšími se ještě bude zabývat krajské zastupitelstvo.

 zámek v Hazlově 

Krajský úřad původně dostal celkem 156 žádostí s finančními nároky téměř 40 milionů korun. Poskytnutí dotace je navrženo v případě 55 žádostí. „Chceme v každém případě dotace na obnovu kulturních památek zachovat, protože si uvědomujeme, že obce i ostatní žadatelé mají opravy připraveny a s dotacemi počítali. Kultura, a zvláště zachování jejích hodnot, je pro náš region velmi důležitá a tak k tomu i přistupujeme. Vidíme v tom také šanci pro regionální stavební firmy, na které rovněž dopadla koronavirová krize, a tímto způsobem mohou některou ze zakázek v řádné soutěži získat a udržet pracovní místa,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Dotace na opravy památek by mohlo získat například město Horní Blatná na výměnu šindele na muzeu či na očištění a nátěr střechy kaple sv. Kříže, dále Hazlov na opravu krovu střechy zámku, město Toužim na opravu hradeb ve Vodní ulici a mnoho dalších. Dále kraj vytvoří zásobník ze zbylých žádostí pro případ, že by některý z úspěšných žadatelů nakonec finanční prostředky na opravy památek vrátil. Finance bude moci využít další žadatel.