Celiaci mohou čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispěla v loňském roce částkou 35 192 047 korun klientům trpícím celiakií. Je to nejvíce za poslední 3 roky. O příspěvek si zažádalo 11 889 klientů. Výše příspěvku na bezlepkovou dietu činí až 6 000 korun a je suverénně nejvyšší ze všech zdravotních pojišťoven. Světový den celiakie připadá na 16. května.

Celiakie je chronické onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. Lepek se vyskytuje v obilovinách, nejčastěji v pšenici, žitě a ječmenu. Zajišťuje např. žádanou pružnost těsta a nadýchanost pečiva. Typickými příznaky celiakie jsou průjem, plynatost, křeče v břiše, pokles hmotnosti a také únava. Tato porucha se může projevit v kterémkoliv věku. Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb bylo v České republice v roce 2018 identifikováno 21 483 celiaků. Vzhledem k nejednoznačnosti příznaků, což může vést k nepřesné diagnóze, může být postižených celiakií kolem 40 tisíc.

Následující tabulka ukazuje zájem klientů VZP o příspěvek na bezlepkovou dietu za poslední 3 roky a kolik jim VZP vyplatila. V roce 2019 stoupl počet žádostí o příspěvky oproti roku 2018 o 11 %.

  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč
Dospělí

(studenti do 26 let)

1 892 5 568 682 2 042 6 007 841 2 239 6 867 797
Děti

(do 18 let)

7 766 22 948 762 8 617 25 510 339 9 560 28 324 250
Celkem 9 658 28 517 444 10 659 31 518 180 11 889 35 192 047

V další tabulce je uveden za rok 2019 počet žádostí o příspěvky a kolik celkem vyplatila klientům VZP v jednotlivých krajích. Nejvíce bylo žádostí v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, nejméně naopak v kraji Karlovarském.

Kraj Počet příspěvků Celkově vyplacená částka v Kč
Hlavní město Praha 2108 7 358 576
Středočeský 876 2 585 198
Jihočeský 816 2 407 166
Plzeňský 476 1 404 873
Karlovarský 198 575 829
Ústecký 742 2 190 045
Liberecký 581 1 707 701
Královéhradecký 385 1 130 162
Pardubický 609 1 805 541
Vysočina 727 5 156 429
Jihomoravský 1425 2 407 166
Olomoucký 682 2 028 151
Moravskoslezský 1341 3 983 301
Zlínský 926 2 765 354
Celkem 11 889 35 192 047

Celiakie je neléčitelné onemocnění a jediný způsob, jak ji „léčit“, je dodržovat trvale přísnou dietu. Potraviny bez lepku ovšem nejsou levnou záležitostí. VZP proto již řadu let nabízí svým klientům mezi benefity souvisejícími s péčí o zdraví mimo jiné i příspěvek až 6 000 Kč na bezlepkové potraviny. Je to nejvyšší částka ze všech zdravotních pojišťoven. Podmínkou je předložit doklad o diagnóze celiakie. O příspěvek se žádá 2x ročně a je určen dětem do 18 let a dospělým do 26 let, kteří mají status nezaopatřené dítě – student.