Žehnání pramenů ve Františkových Lázních má dvousetletou tradici

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny je v moderní historii Františkových Lázní jednou z nejvýznamnějších událostí roku. Průběh slavnosti je každý rok stejný – bohoslužba ve farním kostele, slavnostní průvod, proslovy představitelů města a vzácných hostů, žehnání pramenů, posezení v pivním stanu, trhy, atrakce pro děti a hudební program až do pozdního večera. Přestože si tuto zábavu protentokrát nebudeme moci dopřát, ani v roce 2020 Františkovy Lázně nebudou o svou více než dvousetletou tradici ochuzeny. Díky plodné spolupráci vedení města a zdejší farnosti totiž i letos 16. května, o svátku Jana Nepomuckého, proběhne požehnání nebo také „svěcení pramenů“, které lze považovat za páteř celé tradice.

 Obrázek: Kaple sv. Jana Nepomuckého (zcela vpravo) na vyobrazení Františkových Lázní z doby okolo roku 1810

Žehnání františkolázeňských pramenů má svůj počátek v polovině 18. století, kdy u tehdejší Chebské kyselky, od roku 1793 nazývané Františkův pramen, vznikla vedle plnírny lahví a hostince také hrázděná kaple svatého Jana Nepomuckého. Kaple byla vysvěcena 15. května 1750. Od té doby zde místní spolu s hosty lázeňského hostince v polovině května každoročně slavili posvícení neboli výroční slavnost kaple. Kněz u té příležitosti žehnal nejen svatostánku ale také blahodárné kyselce, za níž v průběhu let přijíždělo stále více lidí. Tato tradice přetrvala i poté, co byl roku 1820 dokončen současný kostel Povýšení svatého Kříže a původní kaple odstraněna. Svěcení pramenů nadále zůstalo spojeno se svatým Janem, patronem Čech, jehož svátek byl až do roku 1918 významným dnem pro celé Předlitavsko.

Již v průběhu 19. století dostala událost podobu slavnostního zahájení sezóny, které podobně jako dnes zahrnovalo ranní koncert lázeňského orchestru, slavnostní mši a vlastní žehnání pramenů za účasti všech místních spolků, předních osobností a významných návštěvníků města. Zásadní změnu přinesla až druhá světová válka a následujících čtyřicet let socialistického režimu, kdy nebylo církevní žehnání pramenů z ideologických důvodů možné. Snad proto, že se tak dělo na úkor Františkových Lázní, rozhodnul se zdejší farář a pozdější plzeňský biskup František Radkovský již koncem 80. let 20. století tradici obnovit. Na jeho odvážný počin pak bylo navázáno v nových poměrech na jaře roku 1990, kdy zdejším pramenům v sobotu 5. května požehnal tehdejší velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Ladislav Syrový.

Byť si tedy letos nebudeme moci užít velkolepé slavnosti, věřme, že také po třiceti letech přinese zachování této cenné tradice městu požehnání a naději, kterých je vždy, a za současné situace obzvláště, třeba.

Mgr. Štěpán Karel Odstrčil, Městské muzeum Františkovy Lázně

Více o historii svěcení pramenů ve Františkových Lázních naleznete ve Františkolázeňských listech z května 2015: http://frantiskovylazne.cz/public/files/files/fl/2015/FL-2015-15-web.pdf