Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun – nejčastější otázky a odpovědi

Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.

Více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ najdete ZDE.

Proč není bonus 15 tisíc měsíčně, ale 25 tisíc jednorázově?

Cesta jednorázové pomoci za prodloužené období (12. března – 30. dubna, tj. měsíc a půl) ve výši 25 tisíc korun byla zvolena proto, že v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj situace v květnu. Zároveň stejné období bylo využito v programu kurzabeit (program Antivirus), stát tedy usiluje v maximální možné míře o jednotný přístup pro jednotlivé zasažené skupiny.

V případě, že bude vývoj situace nepříznivý, přirozeně není vyloučeno, že vláda přistoupí k přípravě zákona, který tuto pomoc prodlouží. To však bude záležet na rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR.

Je možný souběh 25 000 Kč a ošetřovného či podpory v nezaměstnanosti?

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

Pokud OSVČ dostane kompenzační bonus, pak nebude moct v daňovém přiznání za rok 2020 čerpat žádnou slevu na poplatníka?

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

Funguji v sezóně, živnost jsem pozastavil v polovině října 2019. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, o kompenzační bonus může požádat také OSVČ s aktuálně pozastavenou činností, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (případy sezónního podnikání). Znamená to také, že pokud jste vaši živnost pozastavili v lednu, únoru, březnu 2020, můžete o kompenzační bonus žádat.

Nezapomeňte, že bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, kdy žadatel neměl pozastavenou živnost a neměl podporu v nezaměstnanosti. Pokud podporu v nezaměstnanosti čerpal před bonusovým obdobím a v bonusovém období nikoliv, nemá tato skutečnost vliv na výši vyplaceného bonusu.

Podmínkou vzniku bonusu za jednotlivý den je, že je aktivní, tj. v případě, že pozastavení bylo zrušeno až v průběhu bonusového období, pak máte nárok na poměrnou část (500 Kč za každý den).

Během části bonusového období jsem čerpal podporu v nezaměstnanosti.

Za dny, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud jste ale například podporu v nezaměstnanosti čerpal v březnu a v dubnu již nikoliv, můžete zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období. Tj. 1.4.-30.4., což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 Kč. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

Zdroj: MFČR