Mimořádný benefiční koncert – Pomozme Itálii

Mimořádný benefiční koncert na pomoc nemocnicím milosrdných bratří v Itálii v boji s pandemií COVID-19 připravili milosrdní bratři v Brně ve spolupráci s Triem Bohémo a televizí Noe. Koncert se uskuteční v neděli 5. dubna večer v brněnské vile Stiassni, v přímém přenosu ho bude vysílat televize Noe a Radio Proglas.

Ilustrační foto: Free-Photos

Čtyřicetidenní předvelikonoční postní doba je pro věřící časem obnovy vlastního křesťanského života, vede nás k mnoha zamyšlením a katechumeny také k vyvrcholení příprav na křest. Letos je tento čas v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru plný nečekaných událostí, kdy modlitba, půst, almužna, dobré skutky i smíření se s Bohem získávají nový rozměr. Opodstatněná vládní nařízení a doporučená omezení vedla ke zrušení všech veřejných akcí, ale také k uzavření kostelů a zákazu slavení veřejných bohoslužeb.

„V Česku teď svádíme těžký boj, aby se šíření koronaviru co nejvíce zpomalilo a ideálně zastavilo, ale nezapomínejme na země, kde je situace mnohem horší,“ píše na svém webu komunita českých a moravských milosrdných bratří. „Třeba v Itálii nemocnice nezvládají nápor nemocných, zdravotníci jsou na hranici úplného vyčerpání. Mnozí jsou sami nakažení, trpí nedostatkem zdravotnického materiálu a přístrojů pro ošetřování nemocných, chybí plicní ventilátory a další.“

Čeští milosrdní bratři vyslyšeli prosbu italské komunity o pomoc a mimo jiné vyhlásili veřejnou sbírku. Televize Noe se k ní připojuje živým vysíláním dobročinného koncertu Pomoc pro Itálii. Uskuteční se v neděli 5. dubna ve 20:00 hodin v brněnské vile Stiassni a účinkovat bude Trio Bohémo, jehož členy jsou Kristina Vocetková (violoncello), Matouš Pěruška (housle) a Jan Vojtek (klavír). Všichni tři členové uskupení jsou studenty Lisztovy akademie v Budapešti a jsou úspěšní také jako sólisté s mnoha mezinárodními oceněními. V koncertním prostoru bez diváků zazní skladby Josepha Haydna, Antonína Dvořáka a Paula Schoenfielda, moderátor večera Vít Pospíchal povede také rozhovory s představeným české komunity milosrdných bratří Martinem Mackem a italským provinciálem Massimem Villou.

Přispívat na Pomoc pro Itálii lze již nyní, a to na otevřené konto s číslem 1341663309/0800 s variabilním symbolem 2020. Veškerý výtěžek ze sbírky bude použit v řádových nemocnicích v Itálii, kde milosrdní bratři a spolupracovníci ošetřují nakažené koronavirem.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha neboli Milosrdní bratři je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Ve více než padesáti zemích světa jich působí přibližně 1200. Problémy světa se jich tedy dotýkají přímo. Dříve to byla ebola, boj s následky vln tsunami a další. Dnes je to pandemie koronaviru. Milosrdní bratři a jejich spolupracovníci jsou v první linii boje s nákazou COVID-19 v Rakousku, v Německu i ve Francii, ale zdaleka nejhorší situace je ve Španělsku, kde na COVID-19 jeden z milosrdných bratří dokonce zemřel a stovky spolupracovníků jsou nakažených, a hlavně v Itálii.

Další program televize Noe najdete na webu tvnoe.cz, informace o milosrdných bratřích na www.milosrdni.cz.