Svátky letos mírně posunou splatnost důchodů

Některé termíny splatnosti všech druhů důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního
zabezpečení, ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky.

Výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů letos
mírně posunout svátky.

Jak konkrétně se výplatní termíny důchodů v roce 2020 změní?
Důchody s výplatním termínem: Budou vyplaceny:

Duben
v pátek 10. dubna 2020 ve čtvrtek 9. dubna 2020
v neděli 12. dubna 2020 v úterý 14. dubna 2020
Květen
v sobotu 2. května 2020 ve čtvrtek 30. dubna 2020
v pátek 8. května 2020 ve čtvrtek 7. května 2020
Červenec
v pondělí 6. července 2020 v úterý 7. července 2020
Prosinec
ve čtvrtek 24. prosince 2020 ve středu 23. prosince 2020

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní
účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí
způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později
může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů
vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do
zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.