Pošta doručuje roušky zdarma. Pokud nedojdou, většinou chybí adresa

Česká pošta od 19. března doručuje zdarma zásilky s rouškami v průhledných obalech, které jsou přijímány jako obyčejné dopisy. Jedná se tedy o nezapsané zásilky, které se neevidují. Klienti posílají roušky napříč celým územím České republiky a listovní doručovatelé  za tu dobu doručili tisíce těchto zásilek. Na vině jejich případného nedoručení je zpravidla chybějící adresa.

Bezplatné doručování zásilek s rouškami se týká těch, které jsou v průhledných obalech, jakou jsou například igelitové sáčky či kancelářské fólie, a vedle údajů o adresátovi jsou opatřeny nápisem „Roušky“. Adresát musí obsah zásilky dostat jako dar, nesmí za něj odesilateli platit či dávat jiné protiplnění. Poštovné zdarma se vztahuje na posílání po České republice.

Před podáním takové zásilky je třeba zkontrolovat úplnost a správnost adresních údajů, štítek případně ještě přelepit izolepou nebo na obal napsat lihovým fixem. Ideální variantou je vložit lístek s adresou dodání přímo do sáčku s rouškami, ale tak, aby se nemohl posunout a byl stále vidět.

Ačkoli Česká pošta ve větší míře nezaznamenává stížnosti na nedoručení těchto zásilek, na brněnské úložně nedoručitelných zásilek je k 30. březnu 101 zásilek se 436 rouškami, z toho právě 30. března bylo uloženo 40 zásilek. Nejčastějšími důvody jejich nedoručení je právě neúplná či zcela chybějící adresa či neznámý adresát. Pokud je to jen trochu možné, zaměstnanci České pošty se snaží příjemce těchto zásilek dohledat, aby v této době tolik potřebné roušky našly svého příjemce.

Poštovné zdarma je ze strany České pošty podpora solidaritě mezi lidmi v nelehké situaci. Pokud zásilka není doručena adresátovi, je to z důvodu nedoručitelnosti této zásilky. Například kvůli zmíněným problémům s adresou. Zásadně odmítáme napadání, že pošťáci jsou zloději. Takovéto výroky považujeme minimálně za nehoráznou drzost vůči všem pošťákům, kteří dennodenně vykonávají svoji práci, ať už na poštách, při doručování, nebo ve vnitřních procesech České pošty, aby zákazníci i v této době dostali své poštovní služby. Za to všem pošťákům patří velký dík.

Zároveň děkujeme odesilatelům, kteří roušky v průhledných obalech adresují přímo pošťákům. Těchto zásilek si velice vážíme a v současné době nám pomáhají nejen materiálně, ale i jako symbolické gesto našich zákazníků při podpoře naší práce.

Zdroj: Česká pošta