Karlovarský kraj má 99 pacientů s potvrzením nemoci COVID-19

Podle Ministerstva zdravotnictví má Karlovarský kraj 102 pacientů (Aktualizováno 31.3. v 0.30 hodin) s potvrzením nemoci COVID-19*. Podle Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje je aktuální stav 88 pacientů. V období od 26.02.2020 do 30. 03. 2020 bylo testováno již 817 osob na onemocnění koronavirem COVID-19.

*Upozornění:  na stránkách ministerstva zdravotnictví jsou uváděny údaje, které zahrnují všechny nakažené s trvalým pobytem v Karlovarském kraji, bez ohledu na to, v jakém kraji došlo k testováni. Proto dochází k tomu, že se údaje zveřejněné KHS KV a MZČR odlišují. 

Evidence hlášení KHS Karlovy Vary  k uvedenému dni uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním uváděné na stránkách ministerstva. Do celkových počtů ministerstva jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak doposud neverifikované.  Zdroj: KHS KV

Okres:

Karlovy Vary 27

Sokolov 8

Cheb 53

Nejstarší pacient: muž 88 let
Nejmladší pacient: chlapec 6 měsíců

S ohledem na platnou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů není možné k případům
sdělovat žádné další podrobnosti.

V Karlovarském kraji je k 29. 03. 2020 v karanténě 15 osob. O karanténě rozhodla KHS
Karlovarského kraje.