Otevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise občanům

Vážení občané Karlovarského kraje, 

 raději bych se na vás obracel s příjemnými zprávami z našeho Karlovarského kraje, ale bohužel, situace ohledně nákazy koronavirem je velmi těžká a stále se mění. Chci vás však všechny ujistit, že se vedení Karlovarského kraje, měst a obcí a další instituce snaží na maximum, abychom společným úsilím zabránili masovému šíření COVID-19 v našem regionu. Rád bych touto cestou poděkoval všem lékařům a ostatním pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou a náročnou práci. Velký dík patří Integrovanému záchrannému systému, Armádě ČR, hygienikům, Celní správě a obecním policiím, neboť i příslušníci těchto složek jsou „v první linii“, musí řešit celou řadu opatření a úkolů.

Foto: fb Karlovarského kraje

 Poděkovat musím i pracovníkům v sociálních službách, v lékárnách, obchodech, dopravě, ve vybraných službách, prostě všem, kteří jsou každodenně vystaveni nákaze tím, že pracují na místech, kde je větší koncentrace osob. Jejich neuvěřitelné nasazení nám pomáhá žít i v nouzovém stavu relativně „normální“ život. Na kraj se obracejí lékaři, starostové, různé organizace a společnosti, ale samozřejmě i veřejnost s dotazy na dodávky ochranných prostředků. Snažíme se postupně zásobovat zejména zdravotnický personál, záchranáře, poskytovatele sociálních služeb, příslušníky IZS. Do současné doby jsme dodávali ochranné pomůcky do všech nemocnic v Karlovarském kraji, rozvezli jsme první dodávky praktickým lékařům, sociálním službám, nyní lékárníkům, ambulantním specialistům a dalším.

 Velký dík patří také vám, kteří nám telefonujete a píšete s nabídkou různé pomoci včetně šití roušek, dovážky jídla pro seniory, hlídání dětí. Moc si toho vážíme a jednotlivé nabídky posíláme dále do měst a obcí. 

 Milí spoluobčané, vím, že se teď obáváte o své zdraví, zdraví svých dětí a nejbližších. Ale společně určitě vše zvládneme. Prosím, buďte opatrní a dodržujte veškerá opatření, chraňte se rouškami, šálami, šátky, vyvarujte se setkávání většího počtu lidí. Když chráníte sebe, pomáháte i všem ostatním. Přeji vám hlavně, abyste i v těchto chvílích měli hodně sil.