Nouzový stav:  vyšší trestní sazby u některých trestných činů!

Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (způsobené koronavirem SARS-COV-2) odůvodňuje užití obecné přitěžující okolnosti uvedené v § 42 písm. j) trestního zákoníku, tedy pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.

Ilustrační foto: herbinisaac

Sdělení NSZ k otázkám trestní odpovědnosti během vyhlášeného nouzového stavu. Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 má i výrazné dopady trestněprávní povahy.

Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství je spáchání trestného činu v rámci vyhlášeného nouzového stavu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby u některých trestných činů:

– šíření nakažlivé lidské nemoci

–  šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

–   ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

– ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

–  krádež

–  zpronevěra

–  podvod

–  lichva

–  šíření poplašné zprávy

Jako příklad lze uvést, že pokud se pachatel dopustí za běžného stavu krádeže vloupáním do stánku s potravinami a odcizí zboží v hodnotě 500,- Kč, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě až 2 roky. Pokud se obdobného jednání dopustí v současné době, tedy během vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě 2 léta až 8 let.

Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby nezneužívaly krizové situace, byly solidární a neztěžovaly boj celé společnosti a jednotlivých osob s onemocněním COVID-19.

JUDr. Pavel Zeman

nejvyšší státní zástupce