Krajskou cenu Ď obdržela Světlana Keslová z Chebu

„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Ocenění slaví jubilejní 20. ročník a poprvé se jejím hlavním partnerem v Karlovarském kraji stalo město Sokolov, kde se ve čtvrtek 12. března regionální ceny předávaly. Krajskou cenu získala Světlana Keslová z Chebu, která byla nominována Hospicem Sv. Jiř v Chebu.

Foto: Archiv organizátorů akce

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

„Světlana Keslová je jednatelkou firmy Unipap plus s.r.o. a také velmi milá a ochotná dáma, která se v rámci benefičního běhu s názvem „Františkolázeňská 24 hodinovka“ rozhodla podpořit Hospic Sv. Jiří a stala se ambasadorem,“ uvedla ředitelka Hospicu Sv. Jiří Alena Votavová. „V rámci své výzvy si dala za cíl uběhnout 150 km a získat na činnost Hospice 15 000 Kč. Paní Keslové se ale podařilo mnohem více, dokázala zorganizovat vernisáž kurzů moderní malby společně s dražbou obrázků, které se vydražily za neuvěřitelných 45 200 Kč. Kdo by čekal, že to je vše, tak není, na výzvu paní Keslové přispívali další dárci a na činnost Hospice Sv. Jiří se podařilo celkem získat 73 700 Kč. Úplnou třešničkou na dortu je, že paní Keslová vymýšlí další akce na podporu hospice. Slovy nelze vyjádřit vděčnost a radost z aktivity paní Keslové, které se podařilo získat pro hospic nové podporovatele a rozšířit povědomí o službách mobilního hospice,“ doplnila.