Karlovarský kraj nabídne dotace v oblasti životního prostředí

Celkem osm programů, v rámci kterých lze čerpat finance z krajského rozpočtu v oblasti životního prostředí, vyhlásil pro letošní rok Karlovarský kraj. Zcela nově budou moci žadatelé získat peníze i na preventivní opatření proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň.

Ilustrační foto: annawaldl

Mezi dotačními programy nechybí oblíbené příspěvky na podporu včelařství, na budování vodovodů a kanalizací v obcích, na likvidaci invazních rostlin či na snížení výskytu prasete divokého. „Poprvé letos budou moci žadatelé získat finance na opatření proti suchu. Reagujeme tak na problematiku nedostatku v krajině, což je v současné době hodně diskutované téma,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec. Žádosti mohou zájemci i v tomto roce podávat elektronicky, veškeré dotační programy a důležité termíny najdou na titulní stránce Karlovarského kraje, v záložce Dotace/Dotační programy:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx