Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá už jen několik dní

V pátek 31. ledna vyprší termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká jen těch vlastníků, u kterých nastala během loňského roku majetková změna. Těch obvykle bývá v Karlovarském kraji na 15 tisíc. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Ilustační foto: S. Buissinne

V posledním lednovém týdnu vyvrcholí u veřejnosti potřeba splnit si své povinnosti na dani z nemovitých věcí. Finanční správa ČR již od 21. ledna posiluje služby a rozšiřuje úřední hodiny finančních úřadů. Podstatnou část poplatníků teprve očekává také Finanční úřad pro Karlovarský kraj.

„Z každoročně zpracovávaných 14 až 16 tisíc změnových přiznání jich 11 tisíc přichází v řádném lednovém termínu. V současné době jich máme přijato necelých pět tisíc. Nápor veřejnosti bude obrovský a nelze než doporučit elektronickou formu podání přiznání. Nejenže umí daň správně spočítat s automatickým dosazením příslušných koeficientů, sazeb a cen, ale přiznání lze účinně podat i bez elektronického podpisu, jen s následným zasláním podepsaného potvrzení. Dá se tak pohodlně vyhnout frontám na úřadě nebo přiznání zpracovat i podat bez omezení jeho otvírací doby,“ poznamenává ředitel finančního úřadu Čestmír Kubera.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj rozšiřuje úřední hodiny na všech svých územních pracovištích v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních, Kraslicích a Aši v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek 31. ledna pak od 8 do nejméně 14 hodin podle zájmu veřejnosti.

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí je konec května 2020. Finanční správa ČR bude poplatníkům opět zasílat na přelomu dubna a května složenky nebo do 15. března lze požádat o zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Ještě v lednu lze na finančních úřadech dojednat její automatické placení v rámci soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO). Bližší informace pro zájemce podávají všechna pracoviště finančních úřadů nebo jsou dostupné na internetové adrese Finanční správy ČR www.financnisprava.cz. Na jejím Daňovém portálu jsou k dispozici i interaktivní formuláře daňových přiznání pro jejich elektronické podání.

V Karlovarském kraji činí výnos daně z nemovitých věcí více jak 368 milionů korun. Ten setrvale meziročně nepatrně roste a je plným příjmem obcí, ve kterých zdaňované nemovitosti více než 110 tisíc poplatníků leží. Celorepublikový roční výnos pak dosahuje téměř 11 miliard korun.