Lidé u rodinných domů kontejnery na plasty vítají

S úspěchem se v Chebu setkal nápad, že si lidé mohou ke svým rodinným domům objednat nádoby na tříděný odpad. Pracovníci chebské společnosti Chetes, tak pravidelně rozváží nádoby na plast a papír do určených lokalit. Celá akce je rozdělena na čtyři etapy. Celkem bude potřeba rozvést 2500 nádob.

Foto: M. Richter

Zlepšit třídění je jedinou cestou, jak do budoucna snížit tlak na růst poplatku za svoz odpadů. Platby za ukládání zbytkového odpadu na skládkách se totiž neustále zvyšují a v roce 2024, respektive 2030 začne platit úplný zákaz skládkování.

„Obyvatelé Chebu se třídit odpad opravdu snaží, ale i tak se občas stane, že najdeme v papíru část směsného odpadu. Ale to se děje opravdu spíše výjimečně. Třídění je v Chebu stále lepší a budeme rádi, když se do třídění odpadu zapojí co nejvíce lidí,“ sdělil vedoucí střediska Svozu odpadů v Chebu Michal Polák.

Podrobný harmonogram zavádění změn se seznamy konkrétních ulic a lokalit je na webových stránkách tridimevchebu.cz.

„Rozvoz kontejnerů jsme rozdělili celkem do čtyř etap. Zájem o kontejnery na tříděný odpad je obrovský. A je vidět, že lidé opravdu třídit chtějí,“ konstatoval Michal Polák.

Pracovníci Chebských technických služeb v rámci první etapy rozvezli už téměř 500 kontejnerů. Celkem jich k rodinným domům mají dopravit zhruba 2500.

„Zbytkový odpad z černých popelnic se bude od rodinných domů svážet pouze jednou za 14 dnů. Pro skleněné odpady zůstanou zelené kontejnery,“ poznamenala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Během letošního roku se v kontejnerových stáních na chebských sídlištích objeví nově také popelnice na využité tuky a oleje, které je možné v současnosti vyhodit pouze ve sběrných dvorech.

„Tyto popelnice umístíme nejdříve právě na sídliště, abychom viděli, jestli je budou vůbec občané města využívat. Následně jejich účelnost vyhodnotíme a budeme se rozhodovat, zda jich po městě rozvezeme více,“ dodal vedoucí střediska Svozu odpadů.

V některých částech Chebu, kde už funguje nový systém svozu odpadů od rodinných domů, se musí obyvatelé připravit na drobné změny.

„Lidé z rodinných domků byli zvyklí, že v den svozu dali černou popelnici ráno před branku a po příchodu z práce ji vyvezenou uklidili. Papír a plasty se ale nevyváží dopoledne, ale až od 14 do 20 hodin, takže po příchodu domů často najdou žluté a modré popelnice ještě plné. Množí se pak stížnosti, že je popeláři zapomněli vyvézt. Tak to ale není, je jen třeba počkat až do večera,“ vysvětlil Martin Dvořák, který má na chebské radnici nakládání s odpady na starost.

VID