IKEA stahuje z prodeje cestovní hrnek TrolIgtvis, protože nesplňuje požadavky

Společnost IKEA žádá všechny zákazníky, kteří si koupili cestovní hrnek TROLIGTVIS s označením „Made in India“, aby ho přestali používat.

Nedávné výsledky testů ukázaly, že obsah chemikálií ve výrobku může překračovat předepsané limity. Proto IKEA žádá všechny své zákazníky, kteří cestovní hrnek mají, aby ho vrátili do obchodního domu IKEA, kde jim budou v plné výšce vrácené peníze.

Bezpečnost výrobků bereme ve společnosti IKEA velice vážně. Všechny typy našich výrobků neustále testujeme a musí být v souladu s platnými normami a legislativou, ale také s našimi vlastními požadavky. IKEA nedávno obdržela výsledky testů, které ukazují, že u uvedených cestovních hrnků může obsah dibutylftalátu (DBP) překročit povolené limity. IKEA již mnoho let uplatňuje úplný zákaz používání ftalátů ve výrobcích, které přichází do styku s jídlem, a proto během prošetřování problému ukončila prodej těchto cestovních hrnků. Během šetření se ukázalo, že problém se může týkat hrnků s označením „Made in India“ a IKEA nyní hrnky stahuje z prodeje i přes velmi nízké riziko jakéhokoli okamžitého negativního vlivu na zdraví.

Cestovní hrnek TROLIGTVIS se prodával od října 2019. IKEA žádá zákazníky, kteří mají cestovní hrnek s označením „Made in India“, aby výrobek vrátili do obchodního domu IKEA, kde jim budou v plné výši vrácené peníze. Účtenka ani doklad o koupi není k vrácení výrobku zapotřebí. Více informací získáte na www.IKEA.cz nebo na telefonní lince IKEA na čísle +420 234 567 890.