Vydejte se na Tři krále na hrad Hartenberg

Již několik let se na svátek sv.Tří Králů na hradě Hartenberg koná slavnostní procesí. Také letos projde průvod v pondělí 6. ledna v 17.30 hodin z návsi obce Hřebeny do hradu. V kapli ,která je právě sv. Třem králům zasvěcená se uskuteční slavnostní mše.

Již za poslední šlechtické majitelky baronky Františky Kopalové se zde tato procesí u příležitosti svátku konávala. Hraběnka hostila poutníky domácím pivem a koláči. Domácí pivo sice dnes nahradil teplý svařák  nebo čaj, ale domácí koláčky budou určitě nachystané.

„Tři Králové  putují za hvězdou, aby se mohli poklonit  zázraku.  „Na návsi v Hřebenech se k nim přidáme a  oni nás vezmou do hradní kaple, která  je těmto mudrcům zasvěcená.  V prostoru obnovené kaple se uskuteční mše svatá ,kterou celebruje pan farář Petr Bauchner,“ uvedla spolupořadatelka Martina Vavřínová.

Vhodné je teplé oblečení a lampiony či lampičky na cestu na hrad. Průvod vychází v 17:30 z návsi obce Hřebeny a pokračuje na hrad.