Vít Metoděj Kout: Co popřát do nového roku?

Buďte součástí něčeho „důležitého“!

Každý z nás ve svém životě usilujeme o něco „důležitého“ a možná právě na začátek nového roku je ten pravý čas se ptát, proč je pro nás právě to „důležité“ důležitým… Steve Jobs, nesmírně úspěšný a pohádkově bohatý člověk, napsal v poslední dny svého života tato slova: „Když teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvědomil jsem si, že všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti…“

Mnohdy se honíme za věcmi, kterým obětujeme své zdraví, svůj volný čas, své záliby, své přátelské i rodinné vztahy. Je ovšem cena, kterou za to platíme, adekvátní? Buďme proto součástí něčeho opravdu „důležitého“. Buďme s lidmi okolo nás. Učme se mít rádi každého člověka, který je součástí naší blízké i vzdálené rodiny, všímejme si lidí, kteří jsou okolo nás. Není moc lidí, kteří by v okamžik své smrti litovali toho, že pracovali málo. Je však hodně těch, kteří litují, že trávili tak málo času s těmi, které milovali…

Hledejte pokoj a usilujte o něj!

Na mysl se mi často vrací rozhovor s jedním člověkem, který ve své minulosti prošel vězením. Ten člověk mi vyprávěl, jak se po výkonu svého trestu snažil zapadnout do normálního života. „Stále jsem chtěl, aby mi lidé odpustili. Chtěl jsem všechny přesvědčit, že jsem se změnil, chtěl jsem nalézt odpuštění. Úplně jsem tomu propadl. Dělal jsem tohle i támhleto, vyslechl jsem řadu rad, netoužil jsem po ničem jiném než být omilostněn. Trvalo to dlouho, než jsem si uvědomil, že jsem sice opustil kriminál, ale hluboko uvnitř jsem byl stále ten odsouzený, protože jsem to byl předně já sám, kdo si nedokázal odpustit své selhání.“

K tomu, abychom mohli začít cokoliv nového, je třeba nechat svou minulost, aby se skutečně stala minulostí. Nový začátek i naše budoucí štěstí záleží na tom, nakolik jsme skutečně připraveni od sebe samých něco očekávat. Ne nadarmo v Ježíšových slovech tak často slyšíme slova „pokoj a odpuštění“. Obě slova mají absolutní přednost, a to dokonce i před tělesným zdravím.

Ať Váš život provází láska!

To nejlepší v nás, ten největší dar, který jsme kdy obdrželi, je láska. Jen díky ní můžeme růst, zbavovat se strachu, nést nepřízeň osudu, získávat sebedůvěru. Apoštol Pavel říká: „Láska věří, láska má naději, láska vytrvá…“ Dokážeme-li milovat, znamená to, že jsme byli předně sami mnohou láskou zahrnuti. Láska v rodině je přitom požehnáním, které provází rodinu na desítky let. Kdo byl jednou obdarován, bude s největší pravděpodobností lásku znovu vracet. Chceme po druhých, aby se změnili? Pak jim předně umožněme se změnit – ukažme jim svou důvěru, respekt, úctu a předně lásku. Kdo štědře rozsévá, bude jednou i štědře sklízet.

Na samý závěr si dovolím být i trošku nepřející. Rozhodně Vám nepřeji, ať je ten nový rok snazší, plný štěstí, radosti a pracovních úspěchů, ale naopak ať je nový rok klidně horší, ale o to více, ať jsme lepší my sami. Ať jakoukoliv nepřízeň neseme v novém roce s klidem, nadějí a v kruhu lidí, které opravdu milujeme.  

V. M. Kout – františkolázeňský duchovní, správce pravoslavného  chrámu svaté Olgy

 

 

 

 

 

 

 

  1.