Dobrý anděl – Každého šestého přivedla k pomoci osobní zkušenost

Na Chebsku žije přes 800 Dobrých andělů, kteří nezištně a pravidelně pomáhají rodinám s dětmi, v nichž se objevila vážná nemoc. Nadace Dobrý anděl, prostřednictvím které přispívají, nedávno mezi dárci provedla průzkum, s cílem zmapovat jejich vztah k pomoci druhým. Řada z nich byla právě z Chebska. „Na elektronický dotazník nám odpovědělo téměř patnáct tisíc dárců z celé České republiky. Zajímalo nás například, proč se lidé rozhodli pomáhat, jaký druh pomoci dárci preferují či zda pomáhají i jinde,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl.

Šárka Procházková s rodinou, které pomáhají Dobří andělé

Každého šestého přivedla k pomoci osobní zkušenost

Systém pomoci nadace je postaven na pravidelném zasílání příspěvků rodinám, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění, či kde se dítě potýká s jiným vážným onemocněním. Dobří andělé pomohli za 8 let více než 7 000 takovým rodinám. Osobní zkušenost s nemocí v rodině nebo okolí motivovala k rozhodnutí přispívat každého šestého dárce z Chebska. „První zkušenost s darováním zažilo díky Dobrému andělovi 47 % našich chebských dárců. Nesmírnou radost nám ale udělal fakt, že každý druhý se postupem času rozhodl pomáhat i dalším organizacím,“ těší výsledky Šárku Procházkovou.

Nejbližší nám je podpora zdravotní a sociální péče

Oblastí, které mohou lidé podporovat, je mnoho. Dobří andělé z Chebska nejvíce preferují pomoc v oblasti zdravotní a sociální péče, kterou následuje podpora pro děti, mládež či rodinu. Zvířatům přispívá každý čtvrtý a 10 % dárců upřednostňuje pomoc seniorům.

O pomoci druhým moc nemluvíme

 Mezi Dobrými anděly najdete více žen než mužů. Téměř každá druhá žena či muž neváhá zmínit, že pomáhá prostřednictvím Dobrého anděla. Osobní doporučení může být velkou inspirací, každý devátý Dobrý anděl se rozhodl pomáhat právě díky impulzu ze svého okolí.

Potřeba pravidelné pomoci roste

 Jen v letošním roce pomohli Dobří andělé 38 rodinám z Chebska a Dobrý anděl očekává, že v roce 2020 toto číslo dále poroste. Veškeré příspěvky, které v jednom měsíci nadace od dárců vybere, rozdělí první pracovní den následujícího měsíce rovným dílem mezi všechny příjemce pomoci. Každý měsíc tak začíná výběr pomoci od nuly. Příspěvek je vždy odevzdán do posledního haléře potřebným rodinám, neboť provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých zdrojů spoluzakladatelů a dalších filantropů. Každý dárce může sledovat příběhy rodin, kterým jeho příspěvky pomáhají. „Jménem rodin děkujeme všem, kteří již pravidelně pomáhají i těm, kteří o zapojení do pomoci teprve uvažují. Věřte, že finančním příspěvkem darujete rodinám nejen peníze, ale také méně starostí a pocit, že na těžkou situaci nejsou sami,“ dodává Šárka Procházková.