Nově otevřená silnice mezi Bad Brambachem a Plesnou pomůže k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů

Mezi Plesnou a Bad Brambach vedlo až do poloviny 20. století silniční spojení, které bylo následně uzavřeno a od té doby na něm nebyla prováděna žádná údržba ani větší rekonstrukce. Díky spolupráci Karlovarského kraje, zemského okresu Vogtland, města Plesná a obce Bad Brambach se podařilo připravit projekt na jeho obnovu, jehož realizace trvala více než dva roky. Za účasti zástupců všech zainteresovaných stran dnes došlo ke slavnostnímu zprovoznění dlouho očekávané silnice.

​Projekt byl rozdělen do dvou částí podle místa realizace. Jednalo se o obnovu původního silničního propojení silnice III/21240 v délce zhruba 0,9 kilometru na české straně a silnice B 92 dlouhé asi 1,2 kilometru na německé straně. Celkové náklady na realizaci stavby byly podle zemského rady okresu Vogtland Rolfa Keila vyčísleny na 9 milionu eur. Potřebné finanční prostředky se partnerům podařilo získat z Evropské unie, konkrétně z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

„Jedná se o významnou stavbu nikoliv svou velikostí, ale tím, že je důležitou spojnicí mezi dvěma zeměmi, dvěma regiony, která do budoucna jistě přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů. Rád bych z tohoto místa poděkoval všem, kteří se podíleli nejenom na přípravě projektu, ale také na jeho realizaci a financování, protože to nebylo vůbec nic jednoduchého. Přeji všem, co budou tuto komunikaci využívat, aby jim sloužila po dlouhá desetiletí,“ uvedl v úvodu slavnostního ceremoniálu náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Následně se slova ujali zemský rada okresu Vogtland Rolf Keil, starosta Bad Brambachu Maik Schüller, starosta Plesné Petr Schaller a v závěru vystoupil také starosta Aše a náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Nechybělo ani posvěcení nové silnice místními faráři.

Součástí projektu bylo vyřešení dopravní situace na náměstí v Plesné, dále výstavba tří nových mostních objektů, opěrných zdí, provedení vynucených přeložek inženýrských sítí či například vybudování nové cyklostezky směrem do Bad Brambachu. Stavební práce na české straně hranice, které prováděla firma Eurovia CS, byly dokončeny dříve, a to již na konci října minulého roku. V Německu se se stavbou začalo na jaře letošního roku a za její realizaci byla zodpovědná společnost VSRT AG Rodewisch.

Foto a text KK