Chebskému hospici se možná blýská na lepší časy. Pomoci můžete i vy

Chebský mobilní hospic funguje už pět let. Pomáhá hlavně nevyléčitelně nemocným, ale jeho pracovníci jsou nápomocni také rodinám nemocných, kterým jsou na blízku pomocí i radou s vyřizováním nezbytností.

„Chebský mobilní Hospic Sv. Jiří počátkem roku 2020 vstupuje do náročného období vnitřní transformace,“ uvedla ředitelka Hospice Sv. Jiří Alena Votavová. „Konečně se totiž vyskytla šance část našich nákladů pokrýt z veřejného zdravotního pojištění. Abychom tuto transformaci zvládli, potřebujeme, paradoxně, v příštím roce O MILION KČ NAVÝŠIT PŘÍJMY z firemních a osobních darů. Jen tak totiž naplníme personální standardy, které musíme pro vstup do systému zdravotního pojištění plnit. A k tomu můžete přispět i vy svým darem spojeným s touto Vánoční výzvou. Když se vše podaří, bude se pak dárcovství moci vrátit k „normálu“. Díky za vaši podporu. Věříme, že spolu s vámi tuto nelehkou cestu zvládneme,“ sdělila.

Možnost podpory: https://www.darujme.cz/projekt/1202378

Od letošního srpna je Hospic Sv. Jiří zapojen do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, který má mobilním hospicům pomoci dostat se do systému zdravotního pojištění.

Součástí projektu je dotace na úhradu dvou úvazků zdravotních sester a 0,7 úvazku lékaře. Do půl roku od zahájení projektu musejí být splněny cílové požadavky: pět úvazků zdravotních sester a 1,2 úvazku lékaře. I po získání dotace tedy mzdové náklady porostou, zvláště když pokračuje tlak na růst platů.

„Protože jsou podmínky projektu totožné s podmínkami pro uzavření smluv s VZP, chceme v roce 2020 zkusit navázat smluvní vztahy s touto i s ostatními zdravotními pojišťovnami. Proto se nyní snažíme získat finance na rozšíření zdravotnického týmu,“ informovala Alena Votavová.

Podle zkušeností z jiných hospiců a finančních projekcí je situace taková, že pro příští rok potřebuje Hospic Sv. Jiří  získat cca jeden milion korun navíc. „Protože máme nějaké malé rezervy, velmi nám pomůže i to, pokud by se nám nyní do konce roku podařilo z této částky vybrat alespoň polovinu. Peníze budou použity především na financování personálu. I když se nám v nejbližší době podaří uzavřít smlouvy s pojišťovnami, nebudou náklady na činnost hospice z plateb ze zdravotního pojištění pokryty stoprocentně, ale budeme mít větší finanční jistotu a s ní spojenou větší personální stabilitu,“ upřesnila ředitelka.

Podrobnější informace: http://www.hospiccheb.cz/…/hospic-sv-jiri-na-ceste-k-vetsi-…