Františkovy Lázně se letos mohou stát excelentní destinací cestovního ruchu

Už podesáté se Česká republika zapojila do jedinečné soutěže Evropské komise s názvem EDEN (European destinations of Excellence), která má za cíl zviditelňovat méně známé turistické destinace, a to s ohledem na filozofii udržitelného cestovního ruchu. Taková destinace musí mít unikátní kouzlo, autentičnost a originalitu. A letošní jubilejní ročník mohou vyhrát i Františkovy Lázně, které se probojovaly mezi šestici finalistů.

Národním koordinátorem soutěže, jejíž letošním tématem je „Lázeňství a well-being tourism“, je agentura CzechTourism. „Při výběru finalistů byla hodnocena především jedinečnost produktu, kvalita dostupných služeb, partnerství mezi subjekty, které se podílí na rozvoji cestovního ruchu v destinaci, ale také udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, a to jak ve smyslu finanční udržitelnosti, tak ve smyslu zachování kulturních a přírodních hodnot a šetrného přístupu k životnímu prostředí,“ vysvětlila Lenka Nováková, produkt manažer agentury CzechTourism. Všechny přihlášky hodnotila komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism, Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst a Vysoké školy ekonomické. Vybrané finálové destinace pak komise hodnotila přímo „v terénu“. Ve Františkových Lázních se členové komise dozvěděli informace o historii i současnosti města, zavítali do muzea a měli možnost navštívit i provoz Aquafora a Lázeňského hotelu Savoy. Prohlídku regionu zakončili návštěvou Soosu.

„Zařazení Františkových Lázní mezi šest nejzajímavějších destinací v oblasti lázeňství nás velmi těší. Věřím, že komisaře naše město zaujalo,“ říká Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní. „Naše město, ale i nejbližší okolí, se může pochlubit spoustou zajímavostí, a tak jsem přesvědčen, že máme šanci na výhru. Úspěchem je ale samozřejmě už jen účast v užší nominaci.“

Františkovy Lázně se do soutěže přihlásily právě s projektem „Great spas of Europe“. „Františkovy Lázně jsou jedním z 11 evropských lázeňských měst, nominovaných na zapsání na list světového kulturního dědictví UNESCO (Great spas of Europe), právě pro svou autenticitu využití lázeňství. Jsou nejmenším článkem známého, úzce propojeného západočeského lázeňského trojúhelníku,” vysvětluje Jitka Ettler Štěpánková, UNESCO site manager pro Františkovy Lázně a pokračuje: „Byly založeny na konci 18. století na barokním principu osové symetrie a přestavěny od druhého desetiletí 19. století do formy ideálního lázeňského města s pravidelnou šachovnicovou uliční sítí, rozloženého kolem 24 pramenů. Jde o jedno z nejlépe zachovaných slavných lázeňských měst. Františkovy Lázně se svým pravoúhlým čtvercovým uspořádáním a sjednoceným architektonickým vzhledem představují modelové lázeňské město protkané a obklopené charakteristickým trojitým pásem parků vnitřní a vnější lázeňské krajiny, ve kterých se nacházejí stavebně zajímavé pavilony nad prameny.  Zdejší rozsáhlé, vzájemně propojené parky a zahrady leží v relativně plochém terénu. Město se může pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě, stalo se inspirací pro řadu hudebních a literárních děl světoznámých skladatelů a autorů. Františkovy Lázně si získaly mezinárodní pověst zvláště úspěchy v léčbě ženských chorob, a staly se proto vyhledávaným místem dámské klientely. Staly se tak místem ženské emancipace a demokratizace společnosti. Stejně jako v minulosti představuje i dnes lázeňství nejvýznamnější součást života Františkových Lázní, které v současnosti patří mezi tři nejnavštěvovanější lázeňská místa v České republice – roce 2018 je navštívilo 127 000 klientů, kteří zde strávili cca 937 000 nocí.  Význam lázeňství a cestovního ruchu dokumentuje i množství lůžek na počet obyvatel – v současné době cca 4 300 lůžek na 5 500 obyvatel,“ dodává.

Vítěz soutěže bude oficiálně vyhlášen 28. listopadu 2019 na slavnostním večeru v Brně u příležitosti konání konference Fórum cestovního ruchu. Každá z vítězných destinací EDEN má možnost zapojit se do Evropské sítě vítězných destinací EDEN, která vytváří nabídku lokalit s unikátními enveronmentálními, kulturními a společenskými aspekty. Dalšími finalisty jsou vedle Františkových Lázní: destinace Vysočina s projektem „Resort Svatá Kateřina“, Kašperské hory soutěží s projektem „Šumavské bylinné lázně“, Krušné hory s „Thermalium Teplice“, Broumovsko s projektem „Broumovsko meditace, jóga a magický Adršpach“ a za Zlínsko a Luhačovicko se do soutěže přihlásily Lázně Luhačovice s projektem „Well, well… Lázně Luhačovice“.

European Destination of Excellence

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora méně známých destinací s aktivním přístupem k udržitelnému cestovnímu ruchu ve státech Evropské unie. Česká republika se projektu účastní od roku 2009 a od této doby získalo toto prestižní ocenění již 5 výherců. Národním koordinátorem soutěže je agentura CzechTourism. Projektu se účastní 19 zemí Evropské unie, které se průběžné zapojují do vypsaných projektů COSME s finanční podporou Evropské komise. 

Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu. Soutěžní ročník se opakuje jednou za dva roky, pokaždé v jiném tématu spojeném s udržitelným cestovním ruchem. Soutěžní téma je vždy navrženo a schváleno členskými státy, které se do soutěže zapojují. Projekty GRO/SME jsou vypsány vždy opakovaně pro soutěžní ročník a následný rok pro marketingovou podporu nového vítěze i všech předchozích vítězů v daném členském státě EU.