V Františkových Lázních pohovoří odborníci o sopkách a zemětřesení

Ve dnech od 18. do 19. října 2019 se ve Františkových Lázních uskuteční mezinárodní konference na téma Vulkanologická a seismologická historie západních Čech a Vogtlandu. Konferenci pořádá Geofyzikální ústav AV ČR, město Františkovy Lázně a Česká geologická služba se záštitou vedení Akademie věd ČR a Karlovarského kraje. Na konferenci budou prezentovány výsledky projektů regionální spolupráce AV ČR a Karlovarského kraje, výsledky dosažené v rámci plnění česko-bavorského přeshraničního projektu Cíl EÚS 176 Brána do nitra země a výsledky současných geologických a geofyzikálních výzkumů v západočeské oblasti.

„Konference se uskuteční v Sadové kavárně v centru Františkových Lázní. Na konferenci zazní informace o Komorní hůrce, o zemětřesných rojích na Chebsku nebo hydrogeologickém průzkumu v Karlovarském kraji,“ sdělil seismolog Milan Brož.

Během konference zazní i informace o historickém významu básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha.

„V sobotu se uskuteční i speciální exkurze autobusem na zajímavé geologické lokality v regionu. Zajedeme se podívat nejen na Komorní hůrku, ale i její takzvanou sestru Železnou hůrku, která se nachází přímo na česko-německých hranicích. Podíváme se i do štoly pod hradem Vildštejn ve Skalné,“ poznamenal Milan Brož.

VID