Senioři si mohou na semináři procvičit znalosti dopravních předpisů

Senioři z našeho kraje starší 55 let, kteří jsou aktivními řidiči či dalšími účastníky silničního provozu, mohou navštívit odborné semináře, na nichž si prověří své znalosti dopravních předpisů a řidičské schopnosti pod dohledem odborníků. Akce se uskuteční v Mariánských Lázních, v Sokolově a v Karlových Varech. Vstup je zdarma.

„Semináře mají pomoci starším lidem posílit jejich bezpečnost v silničním provozu, řidičům připomenout důležitost perfektní znalosti dopravních předpisů a upozornit je na změny, které v této oblasti aktuálně probíhají. Zájemci pak mohou dostat i doporučení k rekondičním jízdám a potřebné kontakty. Věřím, že semináře přispějí k tomu, aby se senioři cítili za volantem jistě a v provozu bezpečně,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Semináře se konají 23. října 2019 od 14.00 hodin v Klubu seniorů, Hlavní třída 314, Mariánské Lázně, v tentýž den od 14.00 hodin na Městském úřadě v Sokolově, Rokycanova 1929. O den později, 24. října 2019,  se pak seminář uskuteční v Karlových Varech od 14.00 hodin v Klubovně seniorů, M. Horákové 4. Na semináře je nutné se zaregistrovat prostřednictvím e-mailu: info@simplysafe.cz nebo na telefonu +420 607 626 898.