Ve francouzském Vichy ladili zástupci lázeňských měst poslední detaily

V 11 městech, která jsou nominovaná na zápis na list světového kulturního dědictví UNESCO v rámci sériové nominace Great spas of Europe – Slavné lázně Evropy, mohou začít návštěvy komisařů ICOMOS. Ti si postupně během podzimu prohlédnou všech 11 lokalit. Poslední společné přípravy na tuto významnou část procesu ladili zástupci měst první zářijový týden ve francouzském Vichy.

Jednání se konalo 4. a 5. září. „Hlavními body byla příprava plánů a náhradních plánů prezentací všech lázeňských míst,“ uvedl Vladimír Kajlík, UNESCO site manager pro Mariánské Lázně. „Paralelně probíhala pracovní jednání starostů a sitemanagerů lázeňských měst se zaměřením na synchronizaci a harmonizaci programů všech účastníků sériové nominace GSE. Projednávaly se závěrečné přípravné dokumenty a aktivity účastníků sériové nominace včetně konkrétní náplně práce lokálních managerů během evaluační mise ICOMOSu,“ řekl.

Největší část práce ale všechny čeká v `jeho` městě. „Za velice důležité považujeme informovat o nominaci, a to především veřejnost, ale i další dotčené subjekty. Pořádáme řadu přednášek na školách, prezentace, soutěže a komentované procházky pro veřejnost, či výstavy. Samozřejmě také příprava samotné mise ICOMOS a poslední úpravy místního management plánu, aby se mohly začít naplňovat jeho cíle,“ vysvětlila Lucie Sochorková, UNESCO site manager pro Karlovy Vary, co města lázeňského trojúhelníku aktuálně zaměstnává.

Podrobnosti k návštěvám komisařů ale všechna města tají. „Komisi ICOMOS tvoří řada odborníků z různých koutů světa, kteří se ale nezabývají pouze naší nominací. Je proto pochopitelné, že nestojí o žádnou medializaci. Pokud by se někde objevily jejich tváře a jména, mohl na ně v budoucnu vzniknout tlak, který by mohl ohrozit principy nezávislosti celého procesu. Podmínku, abychom je nevystavovali žádné medializaci, proto budeme bezvýhradně dodržovat,“ uvedl Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní.

V jaké fázi aktuálně proces nominace je, připomněla Jitka Ettler Štěpánková, UNESCO site manager pro Františkovy Lázně: „V lednu 2019 byla v Paříži oficiálně předána nominační dokumentace pro zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a proběhla hodnocení nominační dokumentace nezávislými experty z celého světa. Nyní přijedou hodnotící experti do všech 11 nominovaných měst.“ Veřejnost také zajímá, kdy by města mohla být na seznam zapsána. „O vlastním zápisu se bude hlasovat na přelomu června a července příštího roku na zasedání Výboru světového dědictví UNESCO. V ideálním případě tak Slavné lázně Evropy budou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO už v červenci 2020,“ dodala Jitka Ettler Štěpánková.

A jak konkrétně se na návštěvu komisařů ICOMOS připravovala města českého lázeňského trojúhelníku?

Lucie Sochorková, UNESCO site manager pro Karlovy Vary: „Důležitá je především informovanost osob, které při misi budou spolupracovat. Dále dochází např. k úpravě a navyšování parkovacích kapacit, důkladnějšímu úklidu prostorů města či instalace informačních cedulí na příjezdových cestách do města.“

Vladimír Kajlík, UNESCO site manager pro Mariánské Lázně: „Každé lázeňské místo, jako komponenta společné nominace celku pod titulem Slavné lázně Evropy, připravuje koherentní strategii prezentace svých klíčových prvků vyjadřujících unikátní hodnoty společného světového dědictví, kterými jsou kupř. jejich unikátní minerální prameny, dobová architektura, zachovaný odkaz společenského života lázní. Jde zkrátka o prezentování celkové integrity a autenticity každého lázeňského místa. Dále jde u každého uchazeče o to, prokázat schopnost zachování a ochrany hodnot tvořících jako celek jedno unikátní společné dědictví – Slavné lázně Evropy.“

Jitka Ettler Štěpánková, UNESCO site manager pro Františkovy Lázně: „Františkovy Lázně pracují intenzivně na své připravenosti pro zápis poslední tři roky. V současné době se tedy již jen kompletují prezentace, nějaké zvláštní změny či rekonstrukce nyní nejsou potřeba – komisaři chtějí vidět město tak, jak opravdu funguje.“

———

Great spas of Europe – Slavné lázně Evropy
O nadnárodní sériovou nominaci usiluje 11 evropských lázeňských měst. Jsou to: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (Česká republika); Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo); Spa (Belgie); Vichy (Francie); Montecatini Terme (Itálie); Baden u Vídně (Rakousko) a City of Bath (Anglie). Slavné lázně Evropy/ The Great Spas of Europe jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Tato centra zdraví, trávení volného času a společenského života představují nejlepší příklady nového typu městských celků se specifickou formou, funkcí a architekturou, která nemá jinde ve světě paralelu. Slavné lázně Evropy zároveň charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – Mezinárodní rada památek a sídel) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Paříži. Organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni.