Jak stárne populace, rychleji přibývá klientů s Alzheimerem

Alarmujícím tempem přibývá v posledních letech mezi klienty VZP těch, u nichž lékaři vykazují Alzheimerovu chorobu. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 38 %. Ještě mnohem rychleji rostou náklady na léčbu – za stejnou dobu stouply o 71 % a loni přesáhly 1,27 miliardy korun. Neradostná statistika vyplývá z analýzy, kterou pojišťovna zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby. Ten připadá na sobotu 21. září.

Foto ilustrační: A. Felines

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne populace, přibývá i nemocných. Tyto skutečnosti dokazují i data VZP. Za posledních 5 let se zvýšil počet nemocných o více než 12 tisíc. Postižené touto nemocí jsou více ženy než muži.

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči o ně

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči o ně

Rok

Počet pacientů

Náklady v tisících korun

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Na pacienta

2014

9 537

22 500

32 037

202 394

540 795

743 189

23,197

2015

10 855

25 007

35 862

252 202

638 897

891 100

24,848

2016

11 639

26 904

38 543

280 952

684 631

965 583

25,052

2017

12 472

29 056

41 528

323 032

803 895

1 126 927

27,137

2018

13 398

30 783

44 181

361 723

910 006

1 271 729

28,785

Srovnání 2014/2018

+40,48 %

+36,81 %

+37,91 %

+78,72 %

+68,27 %

+71,11 %

+24,09 %

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence. Choroba začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, jakou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Podrobně je vše popsáno například na stránkách České alzheimerovské společnosti.

Co se týče regionálního rozložení klientů VZP s Alzheimerovou chorobou, nejvíce jich za posledních pět let přibylo v Libereckém kraji (61,08 %) a ve Zlínském kraji (51,05 %).