Klienti Máji se mohou těšit na novou zahradu

Klienti chebského Denního stacionáře Mája se mohou těšit na příjemnější prostředí s vlastní zahradou. Karlovarská krajská nemocnice totiž vyšla vstříc městu Cheb a poskytla stacionáři část ze svých pozemků ke zřízení zahrady.

 Foto: pasja1000

“Stacionář sousedí s areálem naší nemocnice v Chebu a možnost využití těchto pozemků se v zásadě nabízela,” potvrdila Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice s tím, že nemocnice tuto část areálu aktuálně nevyužívala. Díky následné dohodě s městem tak bude těchto zhruba tisíc metrů čtverečních sloužit pro potřeby klientů Máji. 

“Pozemek v sousedství bývalé budovy dětského oddělení i nadále zůstane součástí areálu nemocnice, ale dohodli jsme se s městem na zcela symbolickém pronájmu. Ten bude činit pouhých pět tisíc korun ročně plus daň,” shrnula Samáková. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

Denní stacionář Mája v Chebu poskytuje ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let. Celkově disponuje kapacitou pro třináct osob a provozuje ho příspěvková organizace města Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. 

Nemocnice v Chebu je součástí Karlovarské krajské nemocnice. Ta je největším zdravotnickým zařízením v regionu a je zřizována přímo Karlovarským krajem. “Užší spolupráce našich krajských organizací s městy je jednou z dalších možností jak zlepšit služby poskytované lidem. V tomto případě obyvatelům Chebu,” říká krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš. “Navíc mi přičlenění části nemocniční zahrady ke stacionáři přijde více než symbolické. Lékaři v naší nemocnici totiž umí léčit tělo, ale říká se, že to je právě příroda, kdo umí léčit duši.”