U pomníků uctili památku padlých dozorců finanční stráže

O uplynulém víkendu lidé vzdali čest u pomníků padlým dozorcům Finanční stráže. Památku na Rudolfa Josieka uctili u Horních Loman,  Františka Karáska u obce Křižovatka.

Foto: Václav Zrna

Pietní akt se uskutečnil v neděli 8. září. Akce se zúčastnila čestná jednotka SOOS Falknov nad Ohří v dobových uniformách, kteří vzdali poctu padlým čestnou salvou. Zároveň zazněla Československá hymna a došlo k položení květů.