Hasiči hledají do svých řad nové kolegy

Hasiči Správy železničních cest hledají do svých řad nové kolegy. Podmínkou je věk vyšší než 18 let, vyučení nebo maturita, trestní bezúhonnost, fyzická i psychická způsobilost a řidičský průkaz minimálně skupiny B.

Hasič: V náplni práce hasiče je provádění hasebních prací při požárech, živelních pohromách a mimořádných událostech. Zachraňují se osoby, zvířaty i věci. Všechny vyjmenované činnosti se někdy také vykonávají například ve výškách, nad vodou, nad volnou hloubkou nebo v prostředí se sníženou viditelností.

Hasič strojník: Řídí hasičské automobily jedoucí k zásahu, obsluhuje speciální požární a vyprošťovací techniku jako například automobilové jeřáby, plošiny nebo třeba požární čluny.

Z těchto profesí je možnost postupu na vyšší pozice jako je například hasič technik specialista, velitel družstva nebo velitel směny.

Nehledáme hrdinu, který bude všemu hned rozumět. Všechno tě naučíme. Naším krédem je: Každý jsme jiný, přesto tvoříme tým.

Zájemci o práci mohou psát na jednotku HZS SŽDC Cheb – email: novotnyr@szdc.cz

telefon: +420 972 443 486

Adresa: PO BOX 52, 350 02 Cheb

Foto: HZS SŽDC Cheb