Fotografie Líby Taylor budou k vidění v tepelském klášteře

Fotografie Líby Taylor budou k vidění v v Hroznatově akademii v klášteře Teplá. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 6. září od 17 hodin. Výstava, kterou její autorka pojmenovala Neviňátka, bude k zhlédnutí až do 31. října.

Expozice Neviňátka představuje aktuální problematiku lidí, především žen a dětí, kteří v různých zemích současného světa žijí nezaslouženě v těžkých podmínkách, ať už je jejich příčinou chudoba a zaostalost země, kruté tradice, anebo válka či hladomor. Jejím posláním je prostřednictvím fotografii ukazovat veřejnosti věci, které je nutno napravit. Ve své snaze docílit co nejvěrnějšího zachycení reality pracuje v těžkých podmínkách a často fotografuje v neustálém ohrožení svého života.

Otevřeno denně od 10 do 16 hodin. Vstup volný.