Muzeum Cheb prochází nákladnou rekonstrukcí

Na úroveň 21. století by měla Muzeum Cheb pozvednout nákladná rekonstrukce, během níž dojde k výměně stávajícího vytápění, vybudování nové elektroinstalace a zavedení kompletní datové sítě do administrativních i expozičních prostor. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila vítězné dodavatele stavebních prací, kterými jsou společnosti EUROTHERM – KV a STABIA.

 „Jedná se o organizačně i ekonomicky velice náročnou akci, na níž se finančně podílí nejenom Karlovarský kraj, který na ni z rozpočtu uvolnil 6 milionů korun, ale také město Cheb, jež přispěje částkou 3,5 milionu korun. To je vlastníkem historických budov, v nichž muzeum sídlí. Ačkoliv jsme všechny stavební práce soustředili do jednoho roku a museli jsme kvůli tomu muzeum částečně uzavřít, věřím, že vše proběhne podle plánu a již v březnu příštího roku přivítáme návštěvníky v nově zrekonstruovaných prostorách,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části. V rámci té první, ve které uspěla společnosti EUROTHERM – KV s nabídkovou cenou 7,8 milionu korun, by mělo dojít ke změně způsobu vytápění. Stávající přímotopy budou vyměněny za teplovodní systém vytápění, což přinese úspory ve spotřebě elektrické energie. Zároveň se chystá i nová elektroinstalace, jež nahradí původní elektrické obvody z 80. let minulého století a která bude již plně přizpůsobena nově koncipovaným expozicím. Součástí stavebních prací bude i oprava omítek a výmalba dotčených prostor. Druhá část zakázky, kterou vyhrála firma STABIA s nabídkovou cenou 973 619 korun, je pak zaměřena na rekonstrukci elektronické zabezpečovací a požární signalizace a kamerového systému.

„Vzhledem k tomu, že investujeme do rekonstrukce muzea nemalé finanční prostředky, budeme usilovat o to, aby budovy, které jsou ve vlastnictví města, přešly v budoucnu pod Karlovarský kraj. Případný převod však bude ještě předmětem společného jednání s vedením města,“ doplnila náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkovou péči Daniela Seifertová.

Ačkoliv je Muzeum Cheb v letošním roce uzavřeno kvůli probíhající rekonstrukci, během letní turistické sezóny je zpřístupněna alespoň část jeho prostor v provizorním režimu. Navštívit lze tzv. Valdštejnský okruh, což je samostatná část historické expozice věnovaná životu a smrti jedné z nejvýznamnějších postav třicetileté války – Albrechtovi z Valdštejna.