Kraj podporuje aktivní život seniorů

Seniorské organizace z našeho regionu, které připravují pro důchodce nejrůznější volnočasové aktivity a pomáhají je tak udržovat vitální i v pokročilém věku, získají od Karlovarského kraje dotace. Na posledním zasedání Rady Karlovarského kraje jim byla odsouhlasena podpora ve výši 403 tisíc korun.

„Podpora seniorských organizací je v tomto směru velice důležitá. Díky nim mohou obyvatelé našeho regionu prožívat podzim života aktivně a činorodě. Zároveň neztrácí tolik důležitý kontakt se svým okolím a ostatními seniory. To vše přispívá k tomu, že zůstávají déle doma, v přirozeném prostředí a nemusejí využívat pobytových služeb v domovech pro seniory a dalších zařízeních. I z tohoto důvodu jsem rád, že se nám daří přidělované prostředky postupně navyšovat,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis.

Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem 10 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž všechny splnily podmínky dotačního programu. Maximální výše podpory směla v jednotlivém případě dosáhnout až 50 tisíc korun. Příspěvek od Karlovarského kraje získá například Zájmový spolek důchodců Ostrov, který pro seniory pořádá zájezdy, společenské besedy, ozdravně pohybové aktivity a nejrůznější kulturní akce, včetně divadelních představení. Dalším z podpořených žadatelů je i Klub důchodců Slaměnka Sokolov, jenž přidělené finanční prostředky využije na autobusové zájezdy a návštěvy památek a muzeí.

Karlovarský kraj se snaží podporovat aktivní stárnutí obyvatel i prostřednictvím Senior Pasů. Díky nim mohou lidé starší 55 let získat různé slevy nejenom na služby či zboží v oblasti zdravotnictví, ale zvýhodněné nabídky platí i pro vybrané kulturní instituce, sportovní a wellness zařízení nebo například vzdělávání. „O Senior Pasy je u nás v regionu obrovský zájem, v současnosti evidujeme 16 426 držitelů těchto karet. K dispozici pak mají více než 220 slev a výhod. Veškeré podrobnosti najdou zájemci na internetových stránkách www.seniorpasy.cz, kde si také mohou o slevovou kartu zažádat,“ doplnil Petr Kubis.