Lidé se seznámí s odíváním ve středověku

Seznámit se s odíváním a vojenstvím v období vrcholného středověku budou moci návštěvníci během celého víkendu na hradě v Chebu. Protože se akce koná právě zde, bude se ukázka oděvů týkat především doby císaře Fridricha I. Barbarossy.

„Na návštěvníky hradu čeká mimořádně erudovaný výklad o všech aspektech výše zmíněných lákavých témat na naší štaufské falci. Odborník zde všem zájemcům povypráví o životě a odívání ve středověku. Host tu bude přítomný v sobotu i v neděli od 11 do 18 hodin,“ poznamenal kastelán hradu Cheb Tomáš Dostál.