Pražský arcibiskup oslavil s farníky 130. výročí svěcení chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

V sobotu 27. července proběhla v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstarším pravoslavném chrámu v ČR, oslava významného svátku. Přítomní si připomněli svátek patronky svaté kněžny Olgy a zároveň i 130 let od postavení a vysvěcení chrámu. Slavnostní bohoslužbu vedl pražský arcibiskup Michal, přítomen byl také emeritní metropolita Kryštof a dalších osm kněží z Čech, Ruska, Polska, Německa a Ukrajiny.

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/5490734

Duchovní správce chrámu otec Metoděj k slavnostem dodává: „Byla to zatím největší a nejdůstojnější bohoslužba, kterou jsem od svého nástupu ve Františkových Lázních zažil. Málokdy se podaří, aby u oltáře bylo i s přisluhujícími 15 kleriků, z toho dva biskupové. Měl jsem velikou radost i z pestrého národnostního zastoupení všech přítomných. Svátku se účastnilo přes 100 věřících. Několik hostů ze zahraničí kvůli oslavám urazilo více než 1200 kilometrů.“

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/5490734

Během bohoslužby arcibiskup Michal vyznamenal duchovního správce chrámu sv. Olgy otce Metoděje za práci pro místní věřící právem nošení zlatého kříže. Sváteční atmosféra oslav chrámového svátku byla ještě radostnější díky tomu, že s požehnáním vladyky Michala měli přítomní možnost uctít zázračnou ikonu Boží Matky „Rychle naslouchající prosbám“ z Ukrajiny. S touto ikonou se také po svaté liturgii konalo procesí kolem chrámu. Na samotný závěr bohoslužby bylo biskupem vyznamenáno pět farnic za oddanou službu pro církevní obec. Řádem svaté Ludmily byly vyznamenány Jolana Cinová z Milhostova, Taťána Obiščenková z Františkových Lázní, Darina Šašíková z Chebu, Maria Elsner z Bad Elsteru a Hedvika Denková z Chebu.

Mezi váženými hosty nechyběl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař a další významní představitelé místních organizací, se kterými církevní obec spolupracuje. Přítomná byla např. ředitelka Hospice Sv. Jiří Alena Votavová či vězeňská kaplanka Juliana Hamariová.

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/5490734

Přípravy svátku zabraly podle otce Metoděje stovky hodin. Chrám prošel generálním úklidem, připravovalo se zázemí, ubytování a program pro poutníky, občerstvení na oslavy, přisluhující a pěvecký sbor se museli seznámit s průběhem biskupské bohoslužby. „Byl to opravdu mimořádný výkon, za který bych rád poděkoval všem, kdo se na přípravách podíleli. I z reakcí lidí, kteří byli přítomni, je zřejmé, že se jednalo o mimořádný duchovní zážitek. Samozřejmě za mnohé vděčíme pražskému arcibiskupovi, vladykovi Michalovi, který náš chrámový svátek posvětil svou přítomností a modlitbou,“ zmiňuje na závěr otec Metoděj.