Společně bezpečnou cestou

Základní škola a mateřská škola Libá, Libá Camp, obec Libá a Dům dětí a mládeže Sova Cheb navzájem spojily své síly a za společné spolupráce proběhl letní příměstský tábor Společně bezpečnou cestou. Celých deset dní bylo naplněných zábavou, dobrodružstvím, soutěžemi, hrami, ukázkami, besedami, výlety a společným putováním za bezpečím.

Účastníci, po dobu tábora zástupci jednotlivých záchranných složek, se podívali pod ruce pánům ohně ve zbrusu nové hasičárně ve Skalné, setkali se s policisty a obhlídli jejich výstroj a výzbroj, vyzkoušeli si práci záchranáře a putovali po stopách zločinu. Neméně zajímavá byla ukázka policejních psovodů a jejich čtyřnohých mazlíčků. V centru zdraví a bezpečí v Areálu záchranářů v Karlových Varech se táborníci zúčastnili programu Svět rizik, kde zjistili, že rizika na nás všechny číhají opravdu všude. Během tříhodinového programu lektoři z řad skutečných a zkušených záchranářů naučili děti i instruktory jednotlivá rizika a rizikové situace rozpoznávat, ale hlavně jim ukázali a naučili je, jak se s nimi vypořádat.

Příměstský tábor měl svou základnu v areálu Libá Camp Dubina, kde měly děti k dispozici nádherný prostorný areál s velmi milým a ochotným personálem, celodenní pitný režim a výborné jídlo. Samozřejmostí bylo i zajištění kvalifikovaného zdravotníka po celou dobu tábora. Nelehké role instruktorů, přípravy a organizace tábora se ujalo navzájem se doplňující trio zaměstnankyň Základní školy a mateřské školy Libá Mgr. Eliška Petrová, Lucie Aišmanová a Jana Munzarová.

Nelehké loučení dětí i instruktorů poslední den tábora zpříjemnilo psí vystoupení skupiny ZKO Nová Ves – Křižovatka. Všichni zúčastnění si krom malých dárečků na památku odnesli nepřeberné množství nových zážitků, navázali nová přátelství a užili si spoustu zábavy. Po společném zakončení tábora se všichni v přátelské atmosféře rozešli a vykročili na svou vlastní cestu životem, díky táboru, bezpečněji.

Instruktorky tábora na závěr vzkazují: „Velmi děkujeme celému integrovanému záchrannému sboru Karlovarského kraje za spolupráci, ochotu a úžasný přístup k dětem. Konkrétně děkujeme: Policii České republiky – obvodnímu oddělení Františkovy Lázně, Policii České republiky – územnímu odboru Cheb, oddělení kriminality, psovodům a jejich čtyřnohým pomocníkům z územního odboru Cheb Policie České republiky, spolku Českého červeného kříže Cheb v čele s ochotnou a vstřícnou Yvonne Veselou, Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje výjezdové základně Cheb, Sboru dobrovolných hasičů Skalná v čele s milou a přátelskou Kateřinou Doškovou, DDM Sova Cheb a paní Evě Pupákové, obci Libá a paní starostce Věře Votíkové, Libá Campu v čele s Martinou Mádlovou, díky které se celý tento projekt uskutečnil, CK Jana za zprostředkování autobusové dopravy, všem záchranářům z Areálu záchranářů v Karlových Varech a účastníkům (dvounohým i čtyřnohým) skupiny ZKO Nová Ves – Křižovatka. Největší naše poděkování patří úžasným dětem, které se tábora zúčastnily, a svým přístupem, přátelskostí a nadšením vytvořily úžasnou, neopakovatelnou atmosféru. A také děkujeme zákonným zástupcům dětí za milé a pozitivní ohlasy. DĚKUJEME!“

Eliška, Lucka a Jana