V Chebu chystají Tyflomat aneb maturitu ze slepoty

Mezinárodní den bílé hole je ještě daleko, ale v chebském TyfloCentru už chystají přípravu tradiční „maturitu ze slepoty“. Na akci, která se bude konat 21. září od 10 hodin na chebské pěší zóně (Svobody 19), je zvána i široká veřejnost.

„Touto aktivitou bychom rádi motivovali naše zrakově postižené klienty k jejich mobilitě a nezávislosti na pomoci druhé osoby,“ uvedla jedna z organizátorek Ivana Damuová. „Cílem je rovněž rozvoj a posílení dovedností získaných v základních kurzech, prostorová orientace a sebeobsluha pro zrakově postižené,“ upřesnila.

Jaké úkoly budou přichystány ke složení „slepecké maturity“?

Chůze s bílou holí v neznámém prostředí prostřednictvím itineráře zhotoveného v Braillově písmu nebo v černotisku.  Dozorující doprovod bude zajištěn pracovníky TyfloCentra a studenty SZŠV  Chebu. Pak bude na programu chůze s bílou holí bez vodící linky s určením vzdálenosti a udržením přímého směru či chůze po schodech s bílou holí s dodržením zásad bezpečnosti a správné techniky používání bílé hole. V rámci „slepecké maturity“ čekají na přítomné i jednotlivé prvky z oblasti sebeobsluhy v domácnosti či péče o dítě. Pro účastníky je připraven i malý vědomostní kvíz spočívající v základních znalostech zdravovědy a společenské etikety. Připraven bude rovněž i test z vlastivědy a občanské nauky. V oblasti komunikace s veřejností si tentokrát organizátoři ověří i dovednost při práci s mobilem a odesílání SMS.

„Vítána je i „zdravá“ veřejnost, kde si přihlížející mohou nejen osobně vyzkoušet jednotlivé prvky POSP a sebeobsluhy, prohlédnout si budou moci také speciální kompenzační pomůcky, zároveň se tak mohou blíže seznámit s problematikou zrakového postižení,“ sdělila spoluorganizátorka. „TyfloCentrum Cheb děkuje za spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovně, která jako sponzor akce věnovala zajímavé ceny nejen pro vítěze soutěže,“ dodala Ivana Damuová.