V sobotu věřící oslaví 130. výročí chrámu sv. Olgy, přijede pražský arcibiskup

V sobotu 27.července si budou v nejstarším pravoslavném chrámu v ČR připomínat již 130. výročí svěcení chrámu. Památka bude zároveň věnována i svátku patronky chrámu, svaté kněžny Olgy, který připadá podle církevního kalendáře na středu.

„Chrámový svátek jsme přesunuli na sobotu, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce věřících. Určitě je to pro nás důvod k radosti a duchovním oslavám. Svou účast přislíbil arcibiskup pražský a českých zemí Michal. Pozvání přijalo sedm duchovních, mezi hosty budou duchovní z Čech, Německa, Ruska a Polska,“ říká otec Metoděj.

Sváteční archijerejská (arcibiskupská) bohoslužba bude začínat v 10 hodin. Bohoslužba je podle otce Metoděje charakteristická tím, že se jedná o starobylý záznam bohoslužebné praxe původních křesťanů ještě z dob římské říše. „Každé gesto a úkon biskupa poukazuje k prastaré bohoslužebné praxi. Pouze kněžství biskupa je plné a tomu odpovídá i tato velmi důstojná bohoslužba.“ 

Pozváni jsou představitelé Františkových Lázní i další význační hosté a přátelé místní pravoslavné církevní obce z různých koutů ČR. Po bohoslužbě jsou všichni účastníci zváni do blízké Sadové kavárny, kde bude příležitost osobně se setkat a promluvit si s pražským arcibiskupem a dalšími duchovními.

V rámci oslav doputuje do Františkových Lázní také zázračná ikona Boží Matky z Ananjeva na Ukrajině. Ikona byla vytvořena roku 1893 na Svaté hoře Athos, roku 1915 darována na Ukrajinu, kde bylo díky ní uzdraveno velké množství nemocných, kteří se před ní modlili. „Ikona bude vystavena v našem chrámu od 9:30 do 18 hodin. V 16 hodin odsloužíme před ikonou oslavný akathist k Boží Matce v českém jazyce. Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí před zázračnou ikonou pomodlit a uctít tak Pannu Marii,“ dodává otec Metoděj.