Léčba dětí, které mají problémy s alkoholem a drogami, stála pojišťovnu přes 19 milionů

Každý rok se s koncem školy a začátkem prázdnin opakují případy dětí, které strážníci, policisté či záchranka sbírají opilé v ulicích. Bohužel to ale není jen problém závěru školního roku – klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let, ale už se u nich projevily duševní poruchy způsobené užíváním návykových látek, registruje pojišťovna každoročně kolem 1 200–1 300.

Za péči o mladé alkoholiky a toxikomany zaplatila loni nejsilnější zdravotní pojišťovna 19,1 milionu korun. Je to historicky nejvyšší částka. VZP na tato alarmující data upozorňuje při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Jaké návykové látky loni přivedly k lékaři klienty VZP mladší 18 let

 

Počet pacientů

Náklady v Kč

Alkohol

757

5 721 886

Opioidy

  29

   159 324

Kanabinoidy

193

2 215 402

Sedativa nebo hypnotika

  98

   653 971

Kokain

    2

        4 230

Jiná stimulancia (pervitin)

216

5 650 224

Halucinogeny

  19

   165 120

Tabák

    7

     17 872

Prchavé látky

  19

     85 075

Kombinace drog

264

4 480 511

Celkem

1 371*

19 153 615