Děti se učily zachraňovat život

Areál pod Chebským hradem se proměnil v místo, kde se děti i dospělí mohli naučit, jak zachránit lidský život. Akci nazvanou Cesta za zdravím pro širokou veřejnost, ale hlavně žáky chebských škol, už po sedmé přichystala za finanční podpory města Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Osvětovou akci připravili žáci školy pod vedením pedagogů formou projektového dne. Celé dopoledne bylo zaměřeno na dvě témata, a to bezpečné prázdniny a prevence civilizačních nemocí. Část programu se odehrála také v areálu školy v Hradební ulici. V prostorách školy si zájemci mohli mimo jiné nechat provést některá vyšetření. Na Krajince se představila také městská policie, chebští hasiči SŽDC, vězeňská služba nebo BESIP.

„Menší děti měly o ukázku první pomoci větší zájem, než větší školáci. Dokonce nás ti mladší žáci překvapili svými znalostmi a i tím, že se hodně vyptávali, jak správně mají první pomoc poskytnout,“ sdělil student Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb Ondřej Dokulil. „Nejvíce se zajímali školáci o to, jak správně poznat, že zraněný člověk nedýchá a jak mu dát umělé dýchání,“ dodal student.

Celá akce směřovala především k tomu poskytnout dětem dostatečné znalosti před začínajícími prázdninami, aby všichni věděli, jak se zachovat v krizových situacích.

„Často děti během prázdnin riskují, když jdou do vody, která je neznámá. Takže jsme jim vysvětlili, že před tím, než do ní skočí, si musí ověřit, zda jim nehrozí žádné nebezpečí. Menším dětem musí samozřejmě pomoci dospělí. Problém bývá také v souvislosti s jízdou na kole, protože děti často nenosí ochrannou přilbu a k tomu i chrániče na kolena a lokty. Na tato všechna rizika jsme je zde upozornili,“ okomentovala Kateřina Štochlová.

Mimo jiné se děti v pod hradem povozily v policejních člunech a dospělí si mohli nechat změřit například hladinu cukru v krvi, a to na stanovišti Českého červeného kříže.

VID