Dnes je poslední termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí 

Pátek 31. května 2019 je poslední řádný termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky). Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je splatná celá právě do tohoto termínu.

Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května zaplatit i najednou. Pokud daňový subjekt dosud daň nezaplatil, může tak učinit ještě v nejbližších dnech. „Pokud daňový poplatník nestihne daň z nemovitých věcí uhradit dnes, může částku zaplatit do čtvrtka 6. června a nemusí se obávat úroku z prodlení. Od 7. června již ale úrok z prodlení při platbě daně nabíhá,“ upozornila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Daň může být zaplacena:

bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu,
na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou,
prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2019; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO!),
hotově v pokladně finančního úřadu.
Finanční správa upozorňuje, že při platbě bankovním převodem nebo prostřednictvím složenky je nutné, aby 6. června byla platba již na účtu finančního úřadu připsána.

V letošním roce Finanční správa rozeslala celkem 3 944 870 údajů k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2019. Platbu daňovou složenkou zvolilo celkem 88 % poplatníků. Údaje k platbě daně byly zaslány do datových schránek téměř šesti procentům poplatníků, zaslání e-mailem si vybralo necelých 5 % subjektů a nejmenší zastoupení měla v letošním roce platba prostřednictvím SIPO (1 %).