Cyklisté si mnohdy neuvědomí, že jsou podle zákona, i když neřídí motorové vozidlo, považováni za řidiče

Jízda bez helmy, po chodníku, pod vlivem alkoholu, nerespektování značek a další prohřešků se dopouštějí někteří cyklisté. Jako by si neuvědomovali, že jsou v silničním provozu velmi zranitelní, ale také to, že mohou způsobit zranění jiným, jak dokazuje aktuální případ z Karlovarska – více zde.

Foto: Ilustrační

„Cyklisté si mnohdy neuvědomují, že podle zákona o silničním provozu jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlila policejní mluvčí Zuzana Týřová. „Musí tak znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto právního předpisu, která se na ně jako řidiče nemotorového vozidla vztahují,“ upřesnila.

Mezi nejčastější prohřešky cyklistů patří např.:

• jízda bez helmy – ačkoli je u nás povinná pouze pro cyklisty do 18 let a osoby staršího věku ji při jízdě na kole nemusí mít, statistická čísla týkající se smrtelných úrazů cyklistů v důsledku poranění hlavy jsou více než alarmující

• jízda po chodníku – chodník smí k jízdě na kole využívat pouze cyklista mladší 10 let, pokud jízdní kolo po chodníku pouze vedete, nesmíte ohrozit chodce

• jízda pod vlivem alkoholu – cyklista jako řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou ani během ní

• nerespektování dopravních značek a světelné signalizace – ačkoli cyklista řídí nemotorové vozidlo, je dle zákona považován za řidiče

• jízda po přechodu pro chodce – přechod pro chodce není určen pro jedoucí cyklisty

• nepoužívání cyklistické stezky – je-li na trase, kudy se cyklista pohybuje, oddělen pruh pro cyklisty, je cyklista tuto stezku povinen použít

• jízda bez předepsaného osvětlení a reflexních prvků za snížené viditelnosti (v noci, v mlze, za deště apod.) – zde platí pravidlo „vidět a být viděn“

Doporučení cyklistům:

• vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel by měl cyklista používat pestré oblečení s reflexními prvky

• při jízdě na kole nejezte, nepijte, nekuřte ani netelefonujte – věnujte se pouze řízení

• vždy používejte ochranou přilbu

• respektujte zákaz požívání alkoholu, neboť i cyklista je účastníkem silničního provozu

• dodržujte pravidla a chovejte se tak, jak byste chtěli, aby chovali jiní k vám