Ve františkolázeňském evangelickém kostele zazní duchovní hudba J. S. Bacha

V rámci letošní Noci kostelů si budou moci návštěvníci ve františkolázeňském evangelickém kostele vychutnat koncert J. S. Bach a synové. Jedinečný hudební zážitek si posluchači vyslechnou v podání karlovarského komorního souboru A tre voci. Začátek je naplánován na pátek 24. května od 20 hodin.

Obsazení: Michaela Petrová – příčná flétna, Renata Pitrová – cembalo a Petr Pitra – violoncello.

Soubor „A tre voci“ tvoří manželský pár Renata a Petr Pitrovi, kteří se v karlovarských hudebních kruzích pohybují již od roku 1989. Petr Pitra – absolvent JAMU v Brně – v letech 1994–2004 působil jako koncertní mistr Karlovarského symfonického orchestru. Jeho žena Renata pracuje jako učitelka hry na klavír a korepetitorka na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Flétnistka Michaela Petrová je absolventkou brněnské konzervatoře a v současné době patří k předním špičkovým hráčům Karlovarského symfonického orchestru.

Nástrojové obsazení souboru (flétna, cembalo, cello) je známé již od dob renesanční a raně barokní hudby. Souboru dominuje příčná flétna coby sólový hlas, kterou doprovází tzv. „basso continuo“ (violoncello a cembalo). V triových sonátách jsou hlasy flétny a cella rovnocenné. Repertoár souboru je založen především na barokních sonátách, jejichž vrchol lze spatřovat v dílech J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna v Německu, J. B. de Boismortiera ve Francii, A. Vivaldiho v Itálii a H. Purcella v Anglii.

Vstupné dobrovolné